Председател Клавдиуш Сътек сумира първото полугодие 2017г.

Председател на Афорти Холдинг АД, Клавдиуш Сътек, беше гост на програм inwestorzy.tv. Сумира много добра работа на цялата Група и отделни Съдържия в два първи тримесечия 2017г. Стратегиа Афорти Холдинг АД е реализирана систематично според намерения от Юли 2016г. В връзка с това в Юни беше регистрирана в Румъня.