Афорти Холдинг сумира Август: 40% ръст на обрати на платформа за обмяна на валута в сравнение с Юли тази година и първият спечелен публичен търг за портфейл на достоверност

Група Афорти Холдинг, който правя финансови услуги за МСП сектор, предсавлява оперативно-продажни резултати за Август 2017 г. Стойност на заеми дадени от Афорти Финанси беше на 3,3 млн зл, а стойност на сложени предложения е на 19,2 млн зл. През Август обрати на платформа Афорти Ексчейндж беше на 7,7 млн евро. Номинална стойност на поръчения за събиране на дълговете отбележение през Афорти Колекшън беше на 2,6 млн зл. В последните дни Афорти Холдинг информира за водене не преговори за закупване на събект от факторинг пазар.

Афорти Финанси, който оферира микрозаеми за МСП сектор, през Август дава заеми на стойнсот 3,3 млн зл, в сравнение с 323,3 хил. зл същият период миналата година. Миналият месец съдържие приема 210 поръчения за заеми на стойност 19,2 млн зл – прзез Август миналата година беше 59 поръзения на стойност 2,6 млн зл. Афорти Финанси консеквентно реализира своята продажна политика и работи над разширяване на собствена мрежа на продажба в Полша. През 1 Август беше отворен последователен отдел, който е намерен в Познан. Съдържие концентрира се над засилване на своите кадъри и разширяване на Ансамбъл за Анализ на Кредития Риск и Ансамбъл на Верификатори.

Консеквентен развой на бизнеса дава динамичен ръст на количество и стойност на сложени кредитни предложения. От начало на годината стойност на дадени заеми беше на 20,5 млн зл., а стойност на сложени предложения достигна до 103,9 млн зл.

Развой на традиционна мрежа на продажба в големи полски градове е ефективна стратегия – виждаме съществен ръст на интерес на нашите финансови продукти – искаме още по-бързо и още по-успешно да проверяваме заеми. Това ще уголемява нашата ефективност. – Каза Клавдиуш Сътек, Председател на Афорти Холдинг АД.

Съдържие Афорти Ексчейндж, който оферира на своите клиенти услуга за обмяна на валута през платформа онлайн, през Август достигна обрат на стойност 7,7 млн евро, какво е съществен ръст в сравнение на 3,3 млн евро обрат същият месец миналата година. През 6 месеци 2017 г. съвместна стойност на обрат беше над 46,2 млн евро.

Афорти Ексчейндж отбележа последователен рекорд на обрати на тяхната платформа. През Август те бяха над 40% по-добрите от Юли тази година. Инвестираме в човешки капитал – уголемихме нашата група на Регионални Директори на Продажба до 10 човека. – Каза Клавдиуш Сътек

Афорти Колекшън, който дава услуги за събиране на дълговете отбележа 2,6 млн зл номинална стойност на поръчения, значи почти о 1 млн зл по-вече от Юли тази година. Брой на приемани поръчения за събиране на дълговете беше на 1693. От начало на годината стойност на поръчения достигна до стойност на 18,6 млн зл.

Съществен ръст на наоминална стойност на поръчения за събиране на дълговете относно миналият месец са ефект на разширяване на нашата регионална мрежа. В другата половина на Август спечелихме публичен търг и купихме нашият първ портфейл за достовереност въз основа на незаплащани комуникационни мандати. Отбелязваме първите плащания от този портфейл. – Клавдиуш Сътек

23 Август: Афорти Холидинг информира за започване на преговори записвания терм шит с акционери на субект, който действува в факторинг бранш. Договори отнасят се до субект, който има заздравена позиция на факторинг пазар, а техният цел е установяване на основи свързани с приемане на субекта, основи на приемана на финансиране факторингова акция и установяване на юридически рамки за трансакции.

Финансова Група Афорти Холдиг в другото тримесечие 2017 г. рапортува над 41,9 млн зл консолидирани приходи. Тове е резултат трикратно по-висок в сравнение с аналогичен период миналата година. Консолидирана нето печалба на Групата беше на 424,1 хил зл и беше 52,6% по-висок от аналогични месеци 2016 г. В миналото тримесечие група достигна рентчабилност на оперативно ниво.