Aforti Holding A.D.

Афорти Холдинг АД е динамично развиваща финансова група, за който най-важният цел е определяне на новите стандарти на комплексово обслужване на клиенти за личните финанси и финанси на фирмите. Своите услуги основава на високо квалифицирани менаджърски кадри и най-високите професионални стандарти. Конкурентно предимство основано е на строението на дълготрайни релации с клиенти. Оферта на групата насочена е към предприемачи и фирмите от сектор МСП (малки и средни предприятия).

Афорти Холдинг АД изпълнява функция на холдингово дружество за основни субекти, които предлагат комплементарни финансови услуги на различни клиенти. Предлагани услуги са приготвени за индивидуални клиенти, които току що започват събиране на капитал, но също и за опитни инвестори и средни фирми, които търсят оптимални форми за финансиране и планове на развитие.

Холдинг използва ефект за синергия на бизнеса.