Власт на дружеството

klaudiusz-satynekKlaudiusz Sytek
Председател на управление

Абсолвент на Икономия в Познански Икономичен Университет и следдипломна специализация на Юридически и Административен Факултет на Вроцлавският Университет. Има титла от MBA National Louis University. Икономист свързан с банково-финансов пазар. Сдобива опит като Инспектор по въпросите на Кредити в Първият Комерчески Банк АД, Директор в Factor In Bank, Директор на Корпоративни Клиенти в Гетин Банк АД, Директор на Специалистичен Отдел в Нобел Банк АД. бивш Член на Управление в Интрофактор АД, Управлящи Директор в Райфейзен Банк Полша АД, Създател и Председател на управление Афорти Холдинг АД.

Kamilla Sytek – Skonieczna
Председателка на Управление

Абсолвентка на Познански Икономичен Университет. Експерт по въпросите на финанси и счетоводство, по-вече од 6 години Финансов Директор на загранични дружества, които имат своите представителства в Полша. От 1997 до 2000 Специалист по въпросите на Консолидации и Счетоводител в групата Хохтиеф Поланд – един от най-големи японски инвестори в Полша. В 2006 г. Беше контолер на финанси в MCS Central Europe, а в 2007 г. авансира и стана Директор на Финанси. От декември 2011г. свързана с Кетъс Ивестментс АД.