Власт на дружеството

klaudiusz-satynekKlaudiusz Sytek
Председател на управление

Абсолвент на Икономия в Познански Икономичен Университет и следдипломна специализация на Юридически и Административен Факултет на Вроцлавският Университет. Има титла от MBA National Louis University. Икономист свързан с банково-финансов пазар. Сдобива опит като Инспектор по въпросите на Кредити в Първият Комерчески Банк АД, Директор в Factor In Bank, Директор на Корпоративни Клиенти в Гетин Банк АД, Директор на Специалистичен Отдел в Нобел Банк АД. бивш Член на Управление в Интрофактор АД, Управлящи Директор в Райфейзен Банк Полша АД, Създател и Председател на управление Афорти Холдинг АД.