Надзорен съвет

Надзорен съвет:


 

Kamilla Sytek – Skonieczna
Председателка на Управление

Абсолвентка на Познански Икономичен Университет. Експерт по въпросите на финанси и счетоводство, по-вече од 6 години Финансов Директор на загранични дружества, които имат своите представителства в Полша. От 1997 до 2000 Специалист по въпросите на Консолидации и Счетоводител в групата Хохтиеф Поланд – един от най-големи японски инвестори в Полша. В 2006 г. Беше контолер на финанси в MCS Central Europe, а в 2007 г. авансира и стана Директор на Финанси. От декември 2011г. свързана с Кетъс Ивестментс АД.


 

Dawid Pawłowski
Член на надзорен съвет

Абсолвент на СГХ Варшава, Академия Л. Козмински и Warsaw Information Technology. Път на професйонален развой започва от 2001г. в централ ТП АД. Свързан с КПМГ, където съветва международни фирми, как да се подобрява бизнесови процеси, приучава информатични системи и външна контрол. 2008-2010г. в Абот Полша води стратегични, интегрирани и информатични проекти, които привеждат в изправност операционни и финансови системи. До Янувари 2014г. Business IT Manager в централна и източна Европа, в Janssen Полша (груп Johnson&Johnson), където беше отговорен на модерни технологии и развите на информатични и бизнесови системи. От Април 2013г. е член на надзорен съвет в Афорти Холдинг АД.


Ludwik Sobolewski
Член на надзорен съвет


Olga Chojecka-Szymańska
Член на надзорен съвет