Надзорен съвет

Надзорен съвет:


 

Kamilla Sytek – Skonieczna
Председателка на Управление

Абсолвентка на Познански Икономичен Университет. Експерт по въпросите на финанси и счетоводство, по-вече од 6 години Финансов Директор на загранични дружества, които имат своите представителства в Полша. От 1997 до 2000 Специалист по въпросите на Консолидации и Счетоводител в групата Хохтиеф Поланд – един от най-големи японски инвестори в Полша. В 2006 г. Беше контолер на финанси в MCS Central Europe, а в 2007 г. авансира и стана Директор на Финанси. От декември 2011г. свързана с Кетъс Ивестментс АД.


 

Maciej Stańczuk
Член на надзорен съвет

Абсолвент на СГПиС в Варшава, отдел на Заграничен Пазар, Университет Гетънга – Икономия, Манхайм Университет – Международни Стопански Отношения. 2006-2007г. свърши Advanced Management Programme, IESE (Барцелона). Много обучения свързани с финанси, банковост и енергетика в Полша и в чужбина. 1990-1993г. свързан с Полски Банк на Развитие АД в Варшава, където беше директор по въпросите на икономика, след това беше директор по управляващ кредитен риск. 1993-2013г. работи в WestLB в Дюселдорф. 2015г. беше член на съвет в Сферия АД, а от 2016г. изпълнява тази функция в Тинес АД.


 

Dawid Pawłowski
Член на надзорен съвет

Абсолвент на СГХ Варшава, Академия Л. Козмински и Warsaw Information Technology. Път на професйонален развой започва от 2001г. в централ ТП АД. Свързан с КПМГ, където съветва международни фирми, как да се подобрява бизнесови процеси, приучава информатични системи и външна контрол. 2008-2010г. в Абот Полша води стратегични, интегрирани и информатични проекти, които привеждат в изправност операционни и финансови системи. До Янувари 2014г. Business IT Manager в централна и източна Европа, в Janssen Полша (груп Johnson&Johnson), където беше отговорен на модерни технологии и развите на информатични и бизнесови системи. От Април 2013г. е член на надзорен съвет в Афорти Холдинг АД.


 

Krzysztof Dresler
Член на надзорен съвет

Има 20 години опит в банково дело и институции капиталов пазар. Партнер и съчастник: Бюро на Анализи Кредитови Апликации ООД и Капиталия ООД. През над 10 години работи в банковото дело, вицепрезидент на Съвет ПКО Полският Банки, 2008-2011 пространство на риск и събиране на дълговете. Председател на Комитет по въпросите на управление на Актив и Пасив и предстедател на Банков Кредитен Комитет. 2012г. получава почтена награда от Президент на Народен Полският Банк. Той е член на много международни организации, м.др. Global Association of Risk Professionals, Professional Risk Management International Association.


 

Andrzej Podsiadło
Член на надзорен съвет

Абсолвент Главната Школа за Планиране и Статистика. Своята кариера започва като научен работник в Главната Школа за Планиране и Статистика(в институт на Стопански Развой и катедра по Икономика на Индустрия). 1989-1992 работи в Министерство на Финансите, Сътрудничи с Универсална Търговска Банка GECOBANK АД и ПКО като вицепрезидент на надзорен съвет. 1995-2001 беше Председател на съвет Универсална Кредитова Банка АД, а в 2002-2007г. беше Председател в ПКО. Член на: ПГНиГ АД, ПКО ТФИ АД, Главният Полски Червен Кръст.