Истрория на групата

15.04.2009г. –  завързване на Дружество Адвиконе АД, на които цел е да                                     правя услуги за стопански субекти.
2010г. – Спиране на операционна дейност на дружеството
15.03.2011г. – Предприемане на постановления за:
– промяна на името на дружество от Авиконе АД за Монту Холдинг АД
– емисия на 170 000 акции серия Б, 30 000 акции серия Ц
– позволяване на акционно обращение за NewConnect
01.04.2011г. – Регистриране през най-въжшият съд, повишение на капитал до 270 хил. зл
08.2011г. – Дебют на дружеството на New Connect пазар
2012г. – Строение на фирмите, които правят услуги в рамките на бизнесова опасност за бизнесови субекти
23.04.2013г. –  Покупка:
– вземане 100 участия, които имат 50% на Афорти Wealth ООД капитал, струват 5 000 зл
– 200 участия, които имат 50% на Афорти Директ ООД капитал, струват 10 000 зл
– 100 участия, които имат 50% на Афорти Веалтх ООД капитал, струват 5 000 зл
– 30 участия, които имат 60% на Афорти Ексчейндж ООД капитал, струват 150 000 зл
30.01.2014г. – Първата публична емисия на облигации Афорти Холдинг АД, за сума 2 501 000 зл
14.03.2014г. – Затваряне на емисия 3 026 835 акции на серия Г по емисонна цената 1,08 зл/бр.
30.05.2014г. – Затваряне на емисия 1 760 000 акции на серия Г по емисонна цената 1,25 зл/бр.
30.05.2014г. – Условно покупване 90,01% акции на Ивиста Маклерска Къща АД
23.06.2014г. – Пускане в движение онлайн платформа за обмяна на валута www.afortiexchange.pl
28.08.2014г. – Пускане в движение първият микро-заем през Афорти Финанс АД
29.05.2015г. – Продажба на участия в дружество Драгон Партнерс, достижение почти 190% големина връщане в годишна обхвана
04.07.2016г. – Подписване на спонсорски договор с Колейови Клуб Спортови Лех Познан
14.07.2016г. – Актуализация на стратегия за развой на Афорти АД 2016-2018 г.
05.09.2016г. – Завързване на Афорти Колекшън АД в Варшава.