Нашите Дтужества

aforti-finance

Aforti Finance S.A. Афорти Финанс АД е фирма, който специализира се в дава поза-банкови заеми за председатели водещи еднолични стопански дейности, за цивилни дружества и за дружества с о.о. Продукти посветени са за предстедатели, които имат затруден достъп за финансиране. Уникален систем за оценка на Киелнти, бързо и комплексово обслужване, позволяват на лесно и бързо получване на средства през нашите Клиенти.

www.afortifinance.pl


aforti-finance

Aforti Exchange S.A. Афорти Ексчейндж ООД е функционална платформа за валутна търговия за фирмите и индивидуални клиенти. Оферираме възможност за обмяна на валута по безкасов път при изгодни условия без да излизате от къщи или от фирмата. За нашите клиенти гарантираме професионална подкрепа при трансакции на валутен пазар. Уверяваме пълно обслужване на фирмите, а благодарност на ниските цени на валута ние сме алтернатива за банкови услуги. Транзакционен сервиз беше приготвен в подпора на напреднали процедури подражвани на новите информатични банкови системи. Модерни осигуровки дават на потребители чуство за сигурност и не влияят на интуитивност на обслужване. Нашият приоритет е пълно удоволствие на клиенти. Платформа АФОРТИ™ Ексчейндж дава възможност за евтина и бърза обмяна на валута – при изгодни условия с достъп до интернет.

www.afortiexchange.pl


aforti-finance

Aforti AC Sp. z o.o. Афорти АЦ ООД оферира пълен размер на счетоводски услуги и за кадров-платов за всички субекти от Групата. Дружеството отговорно е също за инвесторски релации и администрационно обслужване.

www.afortiac.pl


aforti-finance

Aforti Collections S.A. Афорти Колекшън е фирмата които се занимава с събиране на дълговете в Полша. Дружеството занимава се също с продобиване и сервиз на достоверен портфейл.
Показател на нашата дейност е успешност. Благодарение на това възможно е да изпълняваме очаквания на Клиенти, това ни дава голямо предимство над другите субекти които правят същото. Развиваме се безспирно и търсим новите решения които увеличават нашата ефефективност в процес на получаване дължима сума.
Оферираме комплексово обслужване за насшите Клиенти в юридическо и финансово отношение и също за събиране на дълговете. Планирано събиране на дъглговете е поддържано с най-новите ифнорматични разрешавания и модерни технологии.
Процес на събиране на дълговете е индивидуален и консеквентен, едновременно с грижене на най-добрите търговски контакти между кредитор и длъжник. Търсим решения, не проблеми.

www.aforticollections.pl


aforti-finance

Aforti Capital Sp. z o.o. Афорти Капитал ООД е дружество, които се спецялизира в корпоративни финанси, финансово и стратегично съветване. Офертата е насочена към фирмите от сегмент на малки и средни предприятия.

www.aforticapital.pl


aforti-finance

Aforti Corporate Finance S.A. Афорти Корпоратив Финанс АД свидетелствува съвещателни услуги в областта получване на капитал за развой на предприятия а също така на свързване, делба и приемане на фирмите. Дружеството оферира услуги свързани с създаване на стратегия за предприетия и обхващание на транзакции.

www.aforticf.pl