Obligacje AFORTI

AFORTI to dynamicznie rozwijająca się Grupa Finansowa, która jest notowana na NewConnect od 2011 roku. Naszym celem jest wyznaczenie nowych standardów kompleksowej obsługi Klienta w zakresie finansów osobistych i zarządzania finansami przedsiębiorstw.

Podstawowym celem opracowania i przyjęcia zaktualizowanej Strategii rozwoju na lata 2018-2020 Grupy Kapitałowej, na czele której stoi Aforti Holding S.A. jest wyznaczenie oraz rozszerzenie kierunków jej dalszego działania, systematycznego zwiększania skali oraz rentowności prowadzonej działalności, zaś w dalszej perspektywie budowa wartości Grupy dla jej akcjonariuszy.

Podstawowymi filarami Strategii rozwoju są:
1. rozwój Grupy Aforti na terenie Polski
2. rozwój Grupy Aforti poprzez ekspansję zagraniczną
3. rozwój Grupy Aforti poprzez upublicznienia jej spółek zależnych

Jednym ze źródeł finansowania rozwoju Grupy AFORTI są emisje obligacji przeprowadzane od 4 lat.

Poniżej przedstawiamy informację o wykupach obligacji zrealizowanych przez Spółki należące do Grupy.

2018-08-01_Wykupione-obligacje

2018-06-28_Wykupione-obligacje_2

Jeżeli chcą Państwo poznać szczegóły oferty związanej z zainwestowaniem w rozwój Grupy AFORTI zapraszamy do kontaktu:

Paweł Opoka
Wiceprezes Zarządu,  Dyrektor Zarządzający Sprzedażą
Tel. +48 730 730 924