Obligacje AFORTI

AFORTI to dynamicznie rozwijająca się Grupa Finansowa, która jest notowana na NewConnect od 2011 roku. Naszym celem jest wyznaczenie nowych standardów kompleksowej obsługi Klienta w zakresie finansów osobistych i zarządzania finansami przedsiębiorstw.

Zgodnie z ogłoszoną strategią Grupy Kapitałowej AFORTI na lata 2016–2018 zakładamy skokowe zwiększenie skali biznesu. Dynamiczny rozwój w szeroko rozumianej branży finansowej będzie następował dwutorowo – dzięki wzrostowi organicznemu oraz poprzez akwizycje.

Jednym ze źródeł finansowania rozwoju Grupy AFORTI są emisje obligacji przeprowadzane od 4 lat.

Poniżej przedstawiamy informację o wykupach obligacji zrealizowanych przez Spółki należące do Grupy.

2018-04-04_Wykupione-obligacje2018-03-16_Wykupione-obligacje2

Jeżeli chcą Państwo poznać szczegóły oferty związanej z zainwestowaniem w rozwój Grupy AFORTI zapraszamy do kontaktu:

Paweł Opoka
Dyrektor Zarządzający Sprzedażą
Tel. +48 730 730 924