Prezentacje

Prezentacje

Strategia Grupy AFORTI

2021-2023

Pobierz Prezentację

Raporty Okresowe

2022

AFORTI Holding S.A. – Raport jednostkowy i skonsolidowany za I kwartał 2022 roku

Pobierz Prezentację

2021

AFORTI Holding S.A. – Raport jednostkowy i skonsolidowany za IV kwartał 2021 roku

Pobierz Prezentację

AFORTI Holding S.A. – Raport jednostkowy i skonsolidowany za III kwartał 2021 roku

Pobierz Prezentację

AFORTI Holding S.A. – Raport jednostkowy i skonsolidowany za II kwartał 2021 roku

Pobierz Prezentację

AFORTI Holding S.A. – Raport jednostkowy i skonsolidowany za I kwartał 2021 roku

Pobierz Prezentację


2020

AFORTI Holding S.A. – Raport jednostkowy i skonsolidowany za IV kwartał 2020 roku

Pobierz Prezentację

AFORTI Holding S.A. – Raport jednostkowy i skonsolidowany za III kwartał 2020 roku

Pobierz Prezentację

AFORTI Holding S.A. – Raport jednostkowy i skonsolidowany za II kwartał 2020 roku

Pobierz Prezentację

AFORTI Holding S.A. – Raport jednostkowy i skonsolidowany za I kwartał 2020 roku

Pobierz Prezentację


2019

AFORTI Holding S.A. – Raport jednostkowy i skonsolidowany za IV kwartał 2019 roku

Pobierz Prezentację

AFORTI Holding S.A. – Raport jednostkowy i skonsolidowany za III kwartał 2019 roku

Pobierz Prezentację

AFORTI Holding S.A. – Raport jednostkowy i skonsolidowany za II kwartał 2019 roku

Pobierz Prezentację

AFORTI Holding S.A. – Raport jednostkowy i skonsolidowany za I kwartał 2019 roku

Pobierz Prezentację

AFORTI Holding S.A. – Raport jednostkowy i skonsolidowany za IV kwartał 2018 roku

Pobierz Prezentację


2018

AFORTI Holding S.A. – Raport jednostkowy i skonsolidowany za III kwartał 2018 roku

Pobierz Prezentację

AFORTI Holding S.A. – Raport jednostkowy i skonsolidowany za II kwartał 201i roku

Pobierz Prezentację

AFORTI Holding S.A. – Raport jednostkowy i skonsolidowany za I kwartał 2018 roku

Pobierz Prezentację

AFORTI Holding S.A. – Raport jednostkowy i skonsolidowany za IV kwartał 2017 roku

Pobierz Prezentację


2017

AFORTI Holding S.A. – Raport jednostkowy i skonsolidowany za III kwartał 2017 roku

Pobierz Prezentację

AFORTI Holding S.A. – Raport jednostkowy i skonsolidowany za II kwartał 2017 roku

Pobierz Prezentację

AFORTI Holding S.A. – Raport jednostkowy i skonsolidowany za I kwartał 2017 roku

Pobierz Prezentację

AFORTI Holding S.A. – Raport skonsolidowany za IV kwartał 2016r.

Pobierz Prezentację


2016

AFORTI Holding S.A. – Raport skonsolidowany za III kwartał 2016r.

Pobierz Prezentację

AFORTI Holding S.A. – Raport skonsolidowany za II kwartał 2016r.

Pobierz Prezentację

AFORTI Holding S.A. – Raport skonsolidowany za I kwartał 2016r.

Pobierz Prezentację

AFORTI Holding S.A. – Raport skonsolidowany za IV kwartał 2015r.

Pobierz Prezentację


2015

AFORTI Holding S.A. – Raport skonsolidowany za I kwartał 2015r.

Pobierz Prezentację

AFORTI Holding S.A. – Raport skonsolidowany za II kwartał 2015r.

Pobierz Prezentację

AFORTI Holding S.A. – Raport skonsolidowany za III kwartał 2015r.

Pobierz Prezentację

AFORTI Holding S.A. – Raport skonsolidowany za IV kwartał 2014r.

Pobierz Prezentację


2014

AFORTI Holding S.A. – Raport skonsolidowany za III kwartał 2014r.

Pobierz Prezentację

AFORTI Holding S.A. – Raport skonsolidowany za II kwartał 2014r.

Pobierz Prezentację

AFORTI Holding S.A. – Raport skonsolidowany za I kwartał 2014r.

Pobierz Prezentację


2013

AFORTI Holding S.A. – Roczny Skonsolidowany Raport za 2013 r.

POBIERZ PREZENTACJĘ