Prezentacje

Prezentacje

2019

Aforti Holding S.A. – Raport jednostkowy i skonsolidowany za III kwartał 2019 roku

Pobierz Prezentację

Aforti Holding S.A. – Raport jednostkowy i skonsolidowany za II kwartał 2019 roku

Pobierz Prezentację

Aforti Holding S.A. – Raport jednostkowy i skonsolidowany za I kwartał 2019 roku

Pobierz Prezentację

Aforti Holding S.A. – Raport jednostkowy i skonsolidowany za IV kwartał 2018 roku

Pobierz Prezentację

2018

Aforti Holding S.A. – Raport jednostkowy i skonsolidowany za III kwartał 2018 roku

Pobierz Prezentację

Aforti Holding S.A. – Raport jednostkowy i skonsolidowany za II kwartał 201i roku

Pobierz Prezentację

Aforti Holding S.A. – Raport jednostkowy i skonsolidowany za I kwartał 2018 roku

Pobierz Prezentację

Aforti Holding S.A. – Raport jednostkowy i skonsolidowany za IV kwartał 2017 roku

Pobierz Prezentację

2017

Aforti Holding S.A. – Raport jednostkowy i skonsolidowany za III kwartał 2017 roku

Pobierz Prezentację

Aforti Holding S.A. – Raport jednostkowy i skonsolidowany za II kwartał 2017 roku

Pobierz Prezentację

Aforti Holding S.A. – Raport jednostkowy i skonsolidowany za I kwartał 2017 roku

Pobierz Prezentację

Aforti Holding S.A. – Raport skonsolidowany za IV kwartał 2016r.

Pobierz Prezentację

2016

Aforti Holding S.A. – Raport skonsolidowany za III kwartał 2016r.

Pobierz Prezentację

Aforti Holding S.A. – Raport skonsolidowany za II kwartał 2016r.

Pobierz Prezentację

Aforti Holding S.A. – Raport skonsolidowany za I kwartał 2016r.

Pobierz Prezentację

Aforti Holding S.A. – Raport skonsolidowany za IV kwartał 2015r.

Pobierz Prezentację


2015

Aforti Holding S.A. – Raport skonsolidowany za I kwartał 2015r.

Pobierz Prezentację

Aforti Holding S.A. – Raport skonsolidowany za II kwartał 2015r.

Pobierz Prezentację

Aforti Holding S.A. – Raport skonsolidowany za III kwartał 2015r.

Pobierz Prezentację

Aforti Holding S.A. – Raport skonsolidowany za IV kwartał 2014r.

Pobierz Prezentację


2014

Aforti Holding S.A. – Raport skonsolidowany za III kwartał 2014r.

Pobierz Prezentację

Aforti Holding S.A. – Raport skonsolidowany za II kwartał 2014r.

Pobierz Prezentację

Aforti Holding S.A. – Raport skonsolidowany za I kwartał 2014r.

Pobierz Prezentację


2013

Aforti Holding S.A. – Roczny Skonsolidowany Raport za 2013 r.

POBIERZ PREZENTACJĘ