Biuletinul Informativ al Grupului AFORTI ianuarie 2018

Deciziile cheie luate și activitățile desfășurate au dus la dezvoltarea dinamică a Grupului, a structurilor lui interne, a rețelei de vânzări și a ariei de acoperire  – în special geografice. A rămas deja în urmă un an 2018 plin de împliniri și succese, care a stat sub semnul schimbărilor și a dezvoltării intense. Toate realizările de până acum ne-au determinat să ne stabilim scopuri noi, mai ambițioase. Credem că avem în fața noastră un timp plin de provocări, dar și extrem de roditor.

Tuturor Clienților, Colaboratorilor și investitorlor noștri le dorim multă prosperitate, perseverență și numeroase succese in noul an 2019.

Vă invităm cordial să lecturați ediția de ianuarie a buletinului Grupului AFORTI.