CR EBI 3/2023 Raport trimestrial individual și consolidat pentru trimestrul I 2023

Consiliul de Administrație al Aforti Holding S.A., cu sediul social în Varșovia, anexează prin prezenta raportul individual și consolidat pentru primul trimestru al anului 2023.

Read on

Report (Polish version)

Report (English version)