Strategia rynkowa Grupy AFORTI

Strategia Grupy AFORTI na lata 2016–2018

AFORTI to Grupa finansowa dedykowana małym i średnim przedsiębiorstwom oraz mikro firmom. Chcemy wyznaczać nowe standardy kompleksowej obsługi Klienta w zakresie finansów osobistych i zarządzania kapitałem przedsiębiorstw.

Spółka Aforti Holding S.A. pełni funkcję spółki holdingowej dla podmiotów, które oferują komplementarne usługi finansowe dla Klientów o szerokim spektrum portfelowym – Aforti Finance S.A., Aforti Exchange Sp. z o.o., Aforti Collections S.A., oraz dla spółki Aforti Ac Sp. z o.o., prowadzącej działalność księgowo-rachunkową i rozliczeniową dla innych podmiotów w Grupie. Aforti Holding S.A. świadczy również usługi marketingowe, prawne oraz IT dla tych Spółek.

Oferowane przez Grupę usługi skierowane są zarówno do Klientów indywidualnych, jak i doświadczonych inwestorów, a także firm średniej wielkości szukających optymalnych form finansowania własnej działalności i planów rozwojowych.

Strategia Grupy Kapitałowej AFORTI na lata 2016–2018 zakłada skokowe zwiększenie skali biznesu. Dynamiczny rozwój w szeroko rozumianej branży finansowej będzie następował dwutorowo – dzięki wzrostowi organicznemu oraz poprzez akwizycje. Dodatkowo wzrost Grupy będzie wspierany przez występujące między spółkami efekty synergii.

Wzrost organiczny:

  • Wykorzystanie efektów synergii między spółkami.
  • Koncentracja na rozwoju oferty x-sell, czyli usług dodatkowych zapewniających kompleksowość asortymentu dla Klientów.
  • Rozwój w całkowicie nowych obszarach działalności – rozwój portfela produktowego dla bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej (leasing, windykacja, factoring, dystrybucja produktów).
  • Zapewnienie pełnego pokrycia siecią sprzedaży na terenie Polski.
  • Zwiększanie rozpoznawalności marki (m.in. sponsoring sportowy klubu ekstraklasy KKS Lech Poznań).
  • Wzrost marży netto do poziomu ok. 4,0% do końca 2017r.

Wzrost poprzez akwizycje:

  • Aktywne poszukiwanie okazji inwestycyjnych – koncentracja na spółkach dobrze dopasowanych do prowadzonego biznesu.
  • Akwizycja podmiotu z branży windykacyjnej w celu uzupełnienia asortymentu usług oferowanych przez Grupę.
  • Budowa struktur umożliwiających rozwój na rynkach europejskich (budowa nowych spółek lub akwizycja już istniejących).

Dzięki kilkuletniemu doświadczeniu w działalności w branży finansowej, silnym fundamentom prowadzonej działalności oraz zbudowanym relacjom z Klientami, AFORTI jest w stanie trafnie identyfikować podmioty, których włączenie do Grupy przyniesie jej największe korzyści.

W celu minimalizacji ryzyka wszystkie potencjalne inwestycje będą poddawane przez władze Grupy Kapitałowej AFORTI weryfikacji w oparciu o szczegółowe analizy, m.in.:

badanie due dilligence,
analiza fundamentalna,
analiza S.W.O.T.

W celu realizacji zaktualizowanej strategii rozwoju Grupa Kapitałowa AFORTI do końca I kwartału 2017r., planuje przeznaczyć na inwestycje ok. 4,4 mln zł. Łącznie w latach 2016–2018 nakłady inwestycyjne wyniosą ok. 12,4 mln zł.

Kapitał na inwestycje Grupa Kapitałowa AFORTI zamierza pozyskiwać z emisji obligacji 2–3 letnich, emisji nowych akcji, przy uwzględnieniu sprzyjających warunków na rynku kapitałowym, oraz atrakcyjnej wyceny Spółki.

W związku z aktualizacją strategii rozwoju oraz przyjęciem założeń planu inwestycyjnego, Emitent wskazuje, że w latach 2016–2018 Zarząd nie będzie rekomendował wypłaty dywidendy. Jednakże ostateczną decyzję o przeznaczeniu zysku podejmuje corocznie Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

Zdaniem Zarządu opisane powyżej kierunki rozwoju oraz przeprowadzenie zmian organizacyjnych w ramach nowej strategii i ich spodziewane efekty przełożą się na wzrost wyceny akcji Spółki. Realizacja strategii pozwoli na osiągnięcie parametrów skali biznesu pozwalających na przeniesienie notowań na główny parkiet GPW w dwuletniej perspektywie.

Po więcej informacji zapraszamy do Prezentacji