RB ESPI 12/2024 Dezvăluirea de informații confidențiale întârziate

Consiliul de administrație al AFORTI Holding S.A. cu sediul social în Varșovia (denumită în continuare „Societatea”), acționând în conformitate cu art. 17 secțiunea 1 în legătură cu gl. 17 secțiunea 4 Regulamentul nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind reglementarea abuzului de piață și de abrogare a Directivei 2003/6/CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor 2003/124/CE, 2003/125/CE și 2004/72/CE ale Comisiei „Regulamentul MAR”, face public prin prezenta conținutul informațiilor confidențiale a căror transmitere a fost amânată la 6 iunie 2024.

Conținutul informațiilor confidențiale a căror publicare a fost amânată:

Consiliul de administrație al AFORTI Holding S.A. cu sediul social în Varșovia (denumită în continuare „societatea”) informează că, la 6 iunie 2024, a încheiat un acord cu dl Paweł Lewandowski, care deține licența de consilier în restructurare nr. 735 și titlul de consilier calificat în restructurare, pentru a supraveghea desfășurarea procedurilor de aprobare a concordatului în temeiul Legii privind procedura din 15 mai 2015, Legea privind restructurarea. Acordul a fost încheiat în vederea derulării procedurii de restructurare a societății sub forma procedurii de aprobare a concordatului.

Motive pentru întârzierea publicării informațiilor confidențiale:

În opinia Consiliului de administrație, întârzierea furnizării informațiilor de mai sus îndeplinea condițiile specificate în Regulamentul MAR la momentul la care a fost luată decizia privind întârzierea.

Consiliul de administrație arată că încheierea unui acord de supraveghere a derulării procedurii de aprobare a concordatului în temeiul Legii privind restructurarea din 15 mai 2015 nu echivala cu deschiderea procedurii de restructurare. Deoarece a existat o posibilitate reală ca societatea să renunțe la restructurare. Prin urmare, divulgarea prematură a informațiilor confidențiale întârziate în stadiul clasificării lor ar induce în eroare și ar fi în detrimentul Societății în cadrul discuțiilor privind investițiile purtate de Societate.

Divulgarea acestor informații confidențiale se datorează imposibilității de a asigura în continuare confidențialitatea acestora ca urmare a anunțării datei acordului.

Temei juridic: Articolul 17 alineatul (1) din MAR – informații confidențiale.

Klaudiusz Sytek
Președinte al Consiliului de administrație

RAPORT