RB EBI 15/2024 Impunerea de către WSE a unei măsuri disciplinare împotriva societății

Consiliul de Administrație al Aforti Holding S.A. cu sediul social în Varșovia (denumit în continuare: „Emitentul”, „Societatea”) informează prin prezenta că, la 20 iunie 2024, Consiliul de Administrație al Bursei de Valori din Varșovia a adoptat rezoluția nr. 798/2024 privind impunerea unei amenzi Societății în valoare de 15 000,00 PLN din cauza nepublicării raportului anual pentru anul 2023.

Rezoluția a intrat în vigoare la data adoptării sale.

Temei juridic: § 3 sec. 1 punctul 13 din Anexa nr. 3 la Regulile sistemului alternativ de tranzacționare „Informații curente și periodice furnizate în cadrul sistemului alternativ de tranzacționare pe piața NewConnect”.

Klaudiusz Sytek
Președinte al Consiliului de administrație

RAPORT