Adunarea generală

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 25/06/2020

I. ANUNȚUL CONVOCĂRII ADUNĂRII GENERALE
29.05.2020 – Anunț privind convocarea ZWZ 25/06/2020

II. INFORMAȚII PRIVIND NUMĂRUL TOTAL AL ACȚIUNILOR ÎN COMPANIE ȘI NUMĂRUL VOTURILOR DIN ACESTE ACȚIUNI ÎN ZIUA ANUNȚULUI

25.06.2020 – Declarație privind numărul de acțiuni ale companiei și numărul de voturi

III. DOCUMENTAȚIA CARE TREBUIE PREZENTATĂ ADUNĂRII GENERALE

Raport anual consolidat pentru 2019. 

Raport anual individual pentru 2019.

IV. PROIECTE HOTĂRÂRE
29.05.2020 – Proiecte de hotărâre ale Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din 25.06.2020

V. FORMULAR APLICAȚIE PENTRU EXERCITAREA DREPTULUI DE VOT

29/05/2020 – Instrucțiuni de votare ZWZ din 25 iunie 2020

VI. TERMENE IMPORTANTE

04.06.2020 – termen pentru depunerea modificărilor la ordinea de zi a AGA prin depunerea proiectelor de rezoluție

04.06.2020 – termenul limită pentru Consiliul de administrație care anunță modificările ordinii de zi introduse la cererea acționarilor

09.06.2020 – Record Date

VII. PROTOCOALE ADUNĂRI


Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din data de 21/05/2020

I. ANUNȚUL CONVOCĂRII ADUNĂRII GENERALE
24.04.2020 – Anunț privind convocarea NWZ 21/05/2020

II. INFORMAȚII PRIVIND NUMĂRUL TOTAL AL ACȚIUNILOR ÎN COMPANIE ȘI NUMĂRUL VOTURILOR DIN ACESTE ACȚIUNI ÎN ZIUA ANUNȚULUI

24.04.2020 – Declarație privind numărul de acțiuni ale companiei și numărul de voturi

III. DOCUMENTAȚIA CARE TREBUIE PREZENTATĂ ADUNĂRII GENERALE

IV. PROIECTE HOTĂRÂRE
24.04.2020 – Proiecte de hotărâre ale Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din 21.05.2020

V. FORMULAR APLICAȚIE PENTRU EXERCITAREA DREPTULUI DE VOT

24/04/2020 – Instrucțiuni de votare NWZ din 21.05.2020

VI. TERMENE IMPORTANTE

30.04.2020 – termen pentru depunerea modificărilor la ordinea de zi a AGA prin depunerea proiectelor de rezoluție

03.05.2020 – termenul limită pentru Consiliul de administrație care anunță modificările ordinii de zi introduse la cererea acționarilor

05.05.2020 – Record Date


Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din data de 22/10/2019

I. ANUNȚUL CONVOCĂRII ADUNĂRII GENERALE
26.09.2019 – Anunț privind convocarea NWZ 22/10/2019

II. INFORMAȚII PRIVIND NUMĂRUL TOTAL AL ACȚIUNILOR ÎN COMPANIE ȘI NUMĂRUL VOTURILOR DIN ACESTE ACȚIUNI ÎN ZIUA ANUNȚULUI

26.09.2019 – Declarație privind numărul de acțiuni ale companiei și numărul de voturi

III. DOCUMENTAȚIA CARE TREBUIE PREZENTATĂ ADUNĂRII GENERALE

IV. PROIECTE HOTĂRÂRE
26.09.2019 – Proiecte de hotărâre ale Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din 22.10.2019

V. FORMULAR APLICAȚIE PENTRU EXERCITAREA DREPTULUI DE VOT

26/09/2019 – Instrucțiuni de votare NWZ din 22.10.2019

VI. TERMENE IMPORTANTE

01.10.2019 – termen pentru depunerea modificărilor la ordinea de zi a AGA prin depunerea proiectelor de rezoluție

04.10.2019 – termenul limită pentru Consiliul de administrație care anunță modificările ordinii de zi introduse la cererea acționarilor

06.10.2019 – Record Date

VII. PROTOCOALE ADUNĂRI
Modificarea Protocolului NWZ 22.10.2019

 


Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 26/06/2018

I. ANUNȚUL CONVOCĂRII ADUNĂRII GENERALE
30.05.2018 – Anunț privind convocarea ZWZ 26/06/2018

II. INFORMAȚII PRIVIND NUMĂRUL TOTAL AL ACȚIUNILOR ÎN COMPANIE ȘI NUMĂRUL VOTURILOR DIN ACESTE ACȚIUNI ÎN ZIUA ANUNȚULUI

III. DOCUMENTAȚIA CARE TREBUIE PREZENTATĂ ADUNĂRII GENERALE

IV. PROIECTE HOTĂRÂRE
30.05.2018 – Proiecte de hotărâre ale Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din 26.06.2018

V. FORMULAR APLICAȚIE PENTRU EXERCITAREA DREPTULUI DE VOT

30/05/2018 – Instrucțiuni de votare ZWZ din 26 iunie 2018

VI. TERMENE IMPORTANTE

VII. PROTOCOALE ADUNĂRI
Modificarea Protocolului ZWZ 26.06.2018


Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 29/06/2017

I. ANUNȚUL CONVOCĂRII ADUNĂRII GENERALE
02.06.2017 – Anunț privind convocarea ZWZ 29/06/2017

II. INFORMAȚII PRIVIND NUMĂRUL TOTAL AL ACȚIUNILOR ÎN COMPANIE ȘI NUMĂRUL VOTURILOR DIN ACESTE ACȚIUNI ÎN ZIUA ANUNȚULUI

III. DOCUMENTAȚIA CARE TREBUIE PREZENTATĂ ADUNĂRII GENERALE

IV. PROIECTE HOTĂRÂRE
02.06.2017 – Proiecte de hotărâre ale Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din 29.06.2017

V. FORMULAR APLICAȚIE PENTRU EXERCITAREA DREPTULUI DE VOT
02/06/2017 – Formular împuternicire de la ZWZ, 29/06/2017
02/06/2017 – Instrucțiuni de votare ZWZ din 29 iunie 2017

VI. TERMENE IMPORTANTE

VII. PROTOCOALE ADUNĂRI
ZWZ minute 29.06.2017
Modificarea Protocolului ZWZ 29.06.2017


Adunarea generală extraordinară din 19.10.2016

I. ANUNȚUL CONVOCĂRII ADUNĂRII GENERALE
22/09/2016 – Anunț privind convocarea AGEA la 19/10/2016

II. INFORMAȚII PRIVIND NUMĂRUL TOTAL AL ACȚIUNILOR ÎN COMPANIE ȘI NUMĂRUL VOTURILOR DIN ACESTE ACȚIUNI ÎN ZIUA ANUNȚULUI

III. DOCUMENTAȚIA CARE TREBUIE PREZENTATĂ ADUNĂRII GENERALE

IV. PROIECTE HOTĂRÂRE
22/09/2016 – Proiect de hotărâre a EGSA 19.10.2016

V. FORMULAR APLICAȚIE PENTRU EXERCITAREA DREPTULUI DE VOT
22/09/2016 – – Formular împuternicire NWZ 19.10.2016
22/09/2016 – Instrucțiuni pentru votarea AGEA 19/10/2016

VI. TERMENE IMPORTANTE

VII. PROTOCOALE ADUNĂRI
Raport NWZ 19.10.2016


Adunarea generală ordinară 27.06.2016

I. ANUNȚUL CONVOCĂRII ADUNĂRII GENERALE
31/05/2016 – Anunț privind convocarea ZWZ 27.06.2016

II. INFORMAȚII PRIVIND NUMĂRUL TOTAL AL ACȚIUNILOR ÎN COMPANIE ȘI NUMĂRUL VOTURILOR DIN ACESTE ACȚIUNI ÎN ZIUA ANUNȚULUI

III. DOCUMENTAȚIA CARE TREBUIE PREZENTATĂ ADUNĂRII GENERALE

IV. PROIECTE HOTĂRÂRE
31/05/2016 – Proiecte de hotărâre ale AGA din 27 iunie 2016

V. FORMULAR APLICAȚIE PENTRU EXERCITAREA DREPTULUI DE VOT
31/05/2016 – – Formular împuternicire ZWZ 27.06.2016
31/05/2016 – Instrucțiuni de votare ZWZ 27.06.2016

VI. TERMENE IMPORTANTE

VII. PROTOCOALE ADUNĂRI
Raportul ZWZ 27.06.2016


Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor 30/06/2015

I. ANUNȚUL CONVOCĂRII ADUNĂRII GENERALE
29/05/2015 – Anunț privind convocarea OGM 30/06/2015

II. INFORMAȚII PRIVIND NUMĂRUL TOTAL AL ACȚIUNILOR ÎN COMPANIE ȘI NUMĂRUL VOTURILOR DIN ACESTE ACȚIUNI ÎN ZIUA ANUNȚULUI

III. DOCUMENTAȚIA CARE TREBUIE PREZENTATĂ ADUNĂRII GENERALE

IV. PROIECTE HOTĂRÂRE
29/05/2015 – Proiect de hotărâri ale AGA din 30/06/2015

V. FORMULAR APLICAȚIE PENTRU EXERCITAREA DREPTULUI DE VOT
29/05/2015 – – Formular împuternicire ZWZ, 30/06/2015
29/05/2015 – Instrucțiuni de vot ale ZWZ 30/06/2015

VI. TERMENE IMPORTANTE

VII. PROTOCOALE ADUNĂRI
Minuta ZWZ 30/06/2015


Adunarea Generală Extraordinară din 11/06/2015

I. ANUNȚUL CONVOCĂRII ADUNĂRII GENERALE
14/05/2015 – Anunț privind convocarea NWZ 11/06/2015

II. INFORMAȚII PRIVIND NUMĂRUL TOTAL AL ACȚIUNILOR ÎN COMPANIE ȘI NUMĂRUL VOTURILOR DIN ACESTE ACȚIUNI ÎN ZIUA ANUNȚULUI

III. DOCUMENTAȚIA CARE TREBUIE PREZENTATĂ ADUNĂRII GENERALE

IV. PROIECTE HOTĂRÂRE
14/05/2015 – Proiecte de hotărâre ale AGEA 11/06/2015

V. FORMULAR APLICAȚIE PENTRU EXERCITAREA DREPTULUI DE VOT
14/05/2015 – – Formular împuternicire ZWZ la data de 11/06/2015
14/05/2015 – Instrucțiuni votare NWZ din 11/06/2015

VI. TERMENE IMPORTANTE

VII. PROTOCOALE ADUNĂRI
Procesul-verbal al NWZ 11/06/2015


Adunarea generală extraordinară 21.07.2014

I. ANUNȚUL CONVOCĂRII ADUNĂRII GENERALE
24/06/2014 – Comunicarea privind convocarea adunării generale extraordinare a acționarilor 21.07.2014

II. INFORMAȚII PRIVIND NUMĂRUL TOTAL AL ACȚIUNILOR ÎN COMPANIE ȘI NUMĂRUL VOTURILOR DIN ACESTE ACȚIUNI ÎN ZIUA ANUNȚULUI
III. DOCUMENTAȚIA CARE TREBUIE PREZENTATĂ ADUNĂRII GENERALE

IV. PROIECTE HOTĂRÂRE
24/06/2014 – Proiecte de hotărâre ale AGEA 21/07/2014

V. FORMULAR APLICAȚIE PENTRU EXERCITAREA DREPTULUI DE VOT
24/06/2014 – – Formular împuternicire NWZ din 21.07.2014
24/06/2014 – Instrucțiuni vot NWZ 21/07/2014

VI. TERMENE IMPORTANTE
Pauză în dezbateri 20/08/2014 până la 10:00

VII. PROTOCOALE ADUNĂRI
Raport 21.07.2014 (până la ruperea ședinței AGEA)
Raport 20/08/2014 (după o amânare a AGEA)


Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor 30/06/2014

I. ANUNȚUL CONVOCĂRII ADUNĂRII GENERALE
03/06/2014 – Anunț privind convocarea OGM 30/06/2014

II. INFORMAȚII PRIVIND NUMĂRUL TOTAL AL ACȚIUNILOR ÎN COMPANIE ȘI NUMĂRUL VOTURILOR DIN ACESTE ACȚIUNI ÎN ZIUA ANUNȚULUI

III. DOCUMENTAȚIA CARE TREBUIE PREZENTATĂ ADUNĂRII GENERALE

IV. PROIECTE HOTĂRÂRE
03.06.2014 – Proiecte de hotărâre ale AGA din 30.06.2014

V. FORMULAR APLICAȚIE PENTRU EXERCITAREA DREPTULUI DE VOT
03/06/2014 – – Formular împuternicire ZWZ, 30/06/2014
03/06/2014 – instrucțiuni de vot ale ZWZ 30/06/2014

VI. TERMENE IMPORTANTE

VII. PROTOCOALE ADUNĂRI
Minuta ZWZ 30/06/2014


Adunarea generală extraordinară din 14/04/2014

I. ANUNȚUL CONVOCĂRII ADUNĂRII GENERALE
14.03.2014 – Comunicarea privind convocarea adunării generale extraordinare a acționarilor la data de 14.04.2014

II. INFORMAȚII PRIVIND NUMĂRUL TOTAL AL ACȚIUNILOR ÎN COMPANIE ȘI NUMĂRUL VOTURILOR DIN ACESTE ACȚIUNI ÎN ZIUA ANUNȚULUI

III. DOCUMENTAȚIA CARE TREBUIE PREZENTATĂ ADUNĂRII GENERALE

IV. PROIECTE HOTĂRÂRE
14/03/2014 – Proiecte de hotărâre ale EGSA 14/04/2013

V. FORMULAR APLICAȚIE PENTRU EXERCITAREA DREPTULUI DE VOT
14/03/2014 – – Formular împuternicire NWZ 14/04/2014
14/03/2014 – Instrucțiuni pentru votarea NWZ 14/04/2014

VI. TERMENE IMPORTANTE

VII. PROTOCOALE ADUNĂRI
Minuta NWZ 14/04/2013


Adunarea generală extraordinară 23 octombrie 2013

I. ANUNȚUL CONVOCĂRII ADUNĂRII GENERALE
26/09/2013 – Anunț privind convocarea adunării generale extraordinare a acționarilor la data de 23 octombrie 2013

II. INFORMAȚII PRIVIND NUMĂRUL TOTAL AL ACȚIUNILOR ÎN COMPANIE ȘI NUMĂRUL VOTURILOR DIN ACESTE ACȚIUNI ÎN ZIUA ANUNȚULUI

III. DOCUMENTAȚIA CARE TREBUIE PREZENTATĂ ADUNĂRII GENERALE

IV. PROIECTE HOTĂRÂRE
26/09/2013 – Proiecte de hotărâre ale AGEA 23/10/2013

V. FORMULAR APLICAȚIE PENTRU EXERCITAREA DREPTULUI DE VOT
26/09/2013 – Formular împuternicire de la ZWZ 23 octombrie 2013
26/09/2013 – instrucțiuni de vot ale NWZ 23/10/2013

VI. TERMENE IMPORTANTE

VII. PROTOCOALE ADUNĂRI
Minuta NWZ 23/10/2013


Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor 28.06.2013

I. ANUNȚUL CONVOCĂRII ADUNĂRII GENERALE
31/05/2013 – Anunț privind convocarea ZWZ 28/06/2013

II. INFORMAȚII PRIVIND NUMĂRUL TOTAL AL ACȚIUNILOR ÎN COMPANIE ȘI NUMĂRUL VOTURILOR DIN ACESTE ACȚIUNI ÎN ZIUA ANUNȚULUI

III. DOCUMENTAȚIA CARE TREBUIE PREZENTATĂ ADUNĂRII GENERALE

IV. PROIECTE HOTĂRÂRE
31/05/2013 – Proiecte de hotărâre ale AGA din 28/06/2013
10/06/2013 – Modificări ale agendei

V. FORMULAR APLICAȚIE PENTRU EXERCITAREA DREPTULUI DE VOT
31/05/2013 – Formular împuternicire ZWZ, 28/06/2013
31/05/2013 – instrucțiuni de vot ale ZWZ 28/06/2013

VI. TERMENE IMPORTANTE

VII. PROTOCOALE ADUNĂRI
Minuta ZWZ 28/06/2013


Adunarea Generala Extraordinara 23/04/2013

I. ANUNȚUL CONVOCĂRII ADUNĂRII GENERALE
27.03.2013 – Anunt privind convocarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor la data de 23.04.2013

II. INFORMAȚII PRIVIND NUMĂRUL TOTAL AL ACȚIUNILOR ÎN COMPANIE ȘI NUMĂRUL VOTURILOR DIN ACESTE ACȚIUNI ÎN ZIUA ANUNȚULUI

III. DOCUMENTAȚIA CARE TREBUIE PREZENTATĂ ADUNĂRII GENERALE
27/03/2013 – Raportul Consiliului de administrație al NWZ 23/04/2013

IV. PROIECTE HOTĂRÂRE
27/03/2013 – Proiecte de hotărâre ale AGEA 23/04/2013

V. FORMULAR APLICAȚIE PENTRU EXERCITAREA DREPTULUI DE VOT
27/03/2013 – – Formular împuternicire NWZ 23/04/2013
27/03/2013 – Instrucțiuni privind exercitarea dreptului de vot prin procură

VII. TERMENE IMPORTANTE

VII. PROTOCOALE ADUNĂRI
Procesul-verbal al NWZ 23/04/2013


Adunarea generală extraordinară din 25 ianuarie 2013

I. ANUNȚUL CONVOCĂRII ADUNĂRII GENERALE
29/12/2012 – Anunț privind convocarea Adunării Generale Extraordinare din 25.01.2013

II. INFORMAȚII PRIVIND NUMĂRUL TOTAL AL ACȚIUNILOR ÎN COMPANIE ȘI NUMĂRUL VOTURILOR DIN ACESTE ACȚIUNI ÎN ZIUA ANUNȚULUI

III. DOCUMENTAȚIA CARE TREBUIE PREZENTATĂ ADUNĂRII GENERALE

IV. PROIECTE HOTĂRÂRE
29/12/2012 – Proiecte de hotărâre ale Adunării Generale Extraordinare din 25.01.2013

V. FORMULAR APLICAȚIE PENTRU EXERCITAREA DREPTULUI DE VOT
29/12/2012 – – Formular împuternicire NWZ 25.01.2013
29/12/2012 – Ordinul de vot al AGEA 25/01/2013

VI. TERMENE IMPORTANTE

VII. PROTOCOALE DIN REUNIUNI
Procesul-verbal al NWZ 25.01.2013


Adunarea generală ordinară din 29 iunie 2012

I. ANUNȚUL CONVOCĂRII ADUNĂRII GENERALE
02.06.2012 – Anunț privind convocarea ZWZ 29.06.2012

II. INFORMAȚII PRIVIND NUMĂRUL TOTAL AL ACȚIUNILOR ÎN COMPANIE ȘI NUMĂRUL VOTURILOR DIN ACESTE ACȚIUNI ÎN ZIUA ANUNȚULUI

III. DOCUMENTAȚIA CARE TREBUIE PREZENTATĂ ADUNĂRII GENERALE

IV. PROIECTE HOTĂRÂRE
02.06.2012 – Proiecte de hotărâre a AGA 29.06.2012
15/06/2012 – Completarea proiectelor de hotărâre ale AGA din 29 iunie 2012
28 iunie 2012 – Suplimentarea hotărârilor AGA din 29 iunie 2012

V. FORMULAR APLICAȚIE PENTRU EXERCITAREA DREPTULUI DE VOT
02.06.2012 – Formular împuternicire ZWZ pe 29 iunie 2012
02/06/2012 – Formular care permite exercitarea dreptului de vot prin procura ZWZ 29.06.2012
02.06.2012 – Formular pentru instrucțiuni privind votarea prin procură 29.06.2012

VI. TERMENE IMPORTANTE

VII. PROTOCOALE ADUNĂRI
Minuta ZWZ 29.06.2012


Adunarea Generală Extraordinară din 28 decembrie 2011

I. ANUNȚUL CONVOCĂRII ADUNĂRII GENERALE
30 noiembrie 2011 – Anunț privind convocarea adunării generale extraordinare a acționarilor la data de 28 decembrie 2011

II. INFORMAȚII PRIVIND NUMĂRUL TOTAL AL ACȚIUNILOR ÎN COMPANIE ȘI NUMĂRUL VOTURILOR DIN ACESTE ACȚIUNI ÎN ZIUA ANUNȚULUI

III. DOCUMENTAȚIA CARE TREBUIE PREZENTATĂ ADUNĂRII GENERALE

IV. PROIECTE HOTĂRÂRE
30 noiembrie 2011 – Proiecte de hotărâre ale Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 28 decembrie 2011

V. FORMULAR APLICAȚIE PENTRU EXERCITAREA DREPTULUI DE VOT
30 noiembrie 2011 – Formular împuternicire ZWZ 28 decembrie 2011
2011-11-30 – Formular care permite exercitarea dreptului de vot de către reprezentantul AGEA 28.12.2011
30 noiembrie 2011 – Adunarea Generală Instrucțiuni de vot NWZ 28 decembrie 2011

VI. TERMENE IMPORTANTE

VII. PROTOCOALE ADUNĂRI
Minuta NWZ din 28 decembrie 2011


Adunarea generală extraordinară 17.10.2011

I. ANUNȚUL CONVOCĂRII ADUNĂRII GENERALE
19.09.2011 – Anunt privind convocarea AGEA 17/10/2011

II. INFORMAȚII PRIVIND NUMĂRUL TOTAL AL ACȚIUNILOR ÎN COMPANIE ȘI NUMĂRUL VOTURILOR DIN ACESTE ACȚIUNI ÎN ZIUA ANUNȚULUI

III. DOCUMENTAȚIA CARE TREBUIE PREZENTATĂ ADUNĂRII GENERALE

IV. PROIECTE HOTĂRÂRE
19.09.2011 – Proiecte de hotărâre ale EGSA 17/10/2011

V. FORMULAR APLICAȚIE PENTRU EXERCITAREA DREPTULUI DE VOT
19.09.2011 – Formular împuternicire NWZ 17.10.2011
19.09.2011 – Instrucțiuni de vot pentru reprezentantul NWZ 17.10.2011
19.09.2011 – Procură EGM 17/10/2011

VI. TERMENE IMPORTANTE

VII. PROTOCOALE ADUNĂRI
Minutele NWZ 17.10.2011


Adunarea generală extraordinară 21/09/2011

I. ANUNȚUL CONVOCĂRII ADUNĂRII GENERALE
26.08.2011 – Anunț privind convocarea Adunării Generale Extraordinare 21/09/2011

II. INFORMAȚII PRIVIND NUMĂRUL TOTAL AL ACȚIUNILOR ÎN COMPANIE ȘI NUMĂRUL VOTURILOR DIN ACESTE ACȚIUNI ÎN ZIUA ANUNȚULUI

III. DOCUMENTAȚIA CARE TREBUIE PREZENTATĂ ADUNĂRII GENERALE

IV. PROIECTE HOTĂRÂRE
26.08.2011 – Proiecte de hotărâre ale AGEA 21/09/2011
02/09/2011 – Modificări ale agendei AGA 21/09/2011

V. FORMULAR APLICAȚIE PENTRU EXERCITAREA DREPTULUI DE VOT
26.08.2011 – Formular împuternicire NWZ 21.09.2011
26.08.2011 – Instrucțiunea de votare NWZ 21/09/2011

VI. TERMENE IMPORTANTE

VII. PROTOCOALE ADUNĂRI