Walne zgromadzenie

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 30.06.2023

I. OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU WALNEGO ZGROMADZENIA
03.06.2023 – Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ 30.06.2023

II. INFORMACJA O OGÓLNEJ LICZBIE AKCJI W SPÓŁCE I LICZBIE GŁOSÓW Z TYCH AKCJI W DNIU OGŁOSZENIA
03.06.2023 – Oświadczenie o liczbie akcji w spółce i liczbie głosów

III. DOKUMENTACJA, KTÓRA MA BYĆ PRZEDSTAWIONA WALNEMU ZGROMADZENIU

Jednostkowy Raport Roczny 2022
Skonsolidowany Raport Roczny 2022

IV. PROJEKTY UCHWAŁ
03.06.2023 – Projekty uchwał ZWZ 30.06.2023

V. FORMULARZE POZWALAJĄCE NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU
03.06.2023
– PDF – Formularz pełnomocnictwa wraz z instrukcją głosowania (osoba prawna) 30.06.2023
– DOC – Formularz pełnomocnictwa wraz z instrukcją głosowania (osoba prawna) 30.06.2023
– PDF – Formularz pełnomocnictwa wraz z instrukcją głosowania (osoba fizyczna) 30.06.2023
– DOC – Formularz pełnomocnictwa wraz z instrukcją głosowania (osoba fizyczna) 30.06.2023

VI. WAŻNE TERMINY

09.06.2023 r. – ostateczny termin zgłaszania zmian w porządku obrad ZWZ poprzez składanie projektów uchwał

09.06.2023 r. – ostateczny termin ogłoszenia przez Zarząd zmian w porządku obrad, wprowadzonych na żądanie akcjonariuszy

14.06.2023 r. – tzw. Record Date

VII. PROTOKOŁY Z POSIEDZEŃ WZA


 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 30.06.2022

I. OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU WALNEGO ZGROMADZENIA
03.06.2022 – Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ 30.06.2022

II. INFORMACJA O OGÓLNEJ LICZBIE AKCJI W SPÓŁCE I LICZBIE GŁOSÓW Z TYCH AKCJI W DNIU OGŁOSZENIA
03.06.2022 – Oświadczenie o liczbie akcji w spółce i liczbie głosów

III. DOKUMENTACJA, KTÓRA MA BYĆ PRZEDSTAWIONA WALNEMU ZGROMADZENIU

Jednostkowy Raport Roczny 2021
Skonsolidowany Raport Roczny 2021

IV. PROJEKTY UCHWAŁ
03.06.2022 – Projekty uchwał ZWZ 30.06.2021

V. FORMULARZE POZWALAJĄCE NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU
03.06.2022
– PDF – Formularz pełnomocnictwa wraz z instrukcją głosowania 30.06.2022
– DOC – Formularz pełnomocnictwa wraz z instrukcją głosowania 20.06.2022

VI. WAŻNE TERMINY

09.06.2022 r. – ostateczny termin zgłaszania zmian w porządku obrad ZWZ poprzez składanie projektów uchwał

09.06.2022 r. – ostateczny termin ogłoszenia przez Zarząd zmian w porządku obrad, wprowadzonych na żądanie akcjonariuszy

14.06.2022 r. – tzw. Record Date

VII. PROTOKOŁY Z POSIEDZEŃ WZA


 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 29.06.2021

I. OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU WALNEGO ZGROMADZENIA
01.06.2021 – Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ 29.06.2021

II. INFORMACJA O OGÓLNEJ LICZBIE AKCJI W SPÓŁCE I LICZBIE GŁOSÓW Z TYCH AKCJI W DNIU OGŁOSZENIA
01.06.2021 – Oświadczenie o liczbie akcji w spółce i liczbie głosów

III. DOKUMENTACJA, KTÓRA MA BYĆ PRZEDSTAWIONA WALNEMU ZGROMADZENIU
Jednostkowy Raport Roczny 2020
Skonsolidowany Raport Roczny 2020

IV. PROJEKTY UCHWAŁ
01.06.2021 – Projekty uchwał ZWZ 29.06.2021

V. FORMULARZE POZWALAJĄCE NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU
01.06.2021
– PDF – Formularz pełnomocnictwa wraz z instrukcją głosowania 29.06.2021
– DOC – Formularz pełnomocnictwa wraz z instrukcją głosowania 29.06.2021

VI. WAŻNE TERMINY

08.06.2021 r. – ostateczny termin zgłaszania zmian w porządku obrad ZWZ poprzez składanie projektów uchwał

08.06.2021 r. – ostateczny termin ogłoszenia przez Zarząd zmian w porządku obrad, wprowadzonych na żądanie akcjonariuszy

13.06.2021 r. – tzw. Record Date

VII. PROTOKOŁY Z POSIEDZEŃ WZA


 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 25.06.2020

I. OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU WALNEGO ZGROMADZENIA
29.05.2020 – Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ 25.06.2020

II. INFORMACJA O OGÓLNEJ LICZBIE AKCJI W SPÓŁCE I LICZBIE GŁOSÓW Z TYCH AKCJI W DNIU OGŁOSZENIA
29.05.2020 – Oświadczenie o liczbie akcji w spółce i liczbie głosów

III. DOKUMENTACJA, KTÓRA MA BYĆ PRZEDSTAWIONA WALNEMU ZGROMADZENIU
Jednostkowy Raport Roczny 2019
Skonsolidowany Raport Roczny 2019

IV. PROJEKTY UCHWAŁ
29.05.2020 – Projekty uchwał ZWZ 25.06.2020

V. FORMULARZE POZWALAJĄCE NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU
29.05.2020
– PDF – Formularz pełnomocnictwa wraz z instrukcją głosowania 25.06.2020
– DOC – Formularz pełnomocnictwa wraz z instrukcją głosowania 25.06.2020

VI. WAŻNE TERMINY

04.06.2020 r. – ostateczny termin zgłaszania zmian w porządku obrad ZWZ poprzez składanie projektów uchwał

04.06.2020 r. – ostateczny termin ogłoszenia przez Zarząd zmian w porządku obrad, wprowadzonych na żądanie akcjonariuszy

09.06.2020 r. – tzw. Record Date

VII. PROTOKOŁY Z POSIEDZEŃ WZA


Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 21.05.2020

I. OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU WALNEGO ZGROMADZENIA
24.04.2020 – Ogłoszenie o zwołaniu NWZ 21.05.2020

II. INFORMACJA O OGÓLNEJ LICZBIE AKCJI W SPÓŁCE I LICZBIE GŁOSÓW Z TYCH AKCJI W DNIU OGŁOSZENIA
24.04.2020 – Oświadczenie o liczbie akcji w spółce i liczbie głosów

III. DOKUMENTACJA, KTÓRA MA BYĆ PRZEDSTAWIONA WALNEMU ZGROMADZENIU

IV. PROJEKTY UCHWAŁ
24.04.2020 – Projekty uchwał NWZ 21.05.2020

V. FORMULARZE POZWALAJĄCE NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU
24.04.2020
– PDF – Formularz pełnomocnictwa wraz z instrukcją głosowania 21.05.2020
– DOC – Formularz pełnomocnictwa wraz z instrukcją głosowania 21.05.2020

VI. WAŻNE TERMINY

30.04.2020 r. – ostateczny termin zgłaszania zmian w porządku obrad NWZ poprzez składanie projektów uchwał

 


Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 22.10.2019

I. OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU WALNEGO ZGROMADZENIA
26.09.2019 – Ogłoszenie o zwołaniu NWZ 22.10.2019

II. INFORMACJA O OGÓLNEJ LICZBIE AKCJI W SPÓŁCE I LICZBIE GŁOSÓW Z TYCH AKCJI W DNIU OGŁOSZENIA
26.09.2019 – Oświadczenie o liczbie akcji w spółce i liczbie głosów

III. DOKUMENTACJA, KTÓRA MA BYĆ PRZEDSTAWIONA WALNEMU ZGROMADZENIU

IV. PROJEKTY UCHWAŁ
26.09.2019 – Projekty uchwał NWZ 22.10.2019

V. FORMULARZE POZWALAJĄCE NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU
26.09.2019
– PDF – Formularz pełnomocnictwa wraz z instrukcją głosowania 22.10.2019
– DOC – Formularz pełnomocnictwa wraz z instrukcją głosowania 22.10.2019

VI. WAŻNE TERMINY

01.10.2019 r. – ostateczny termin zgłaszania zmian w porządku obrad NWZ poprzez składanie projektów uchwał

04.10.2019 r. – ostateczny termin ogłoszenia przez Zarząd zmian w porządku obrad, wprowadzonych na żądanie akcjonariuszy

06.10.2019 r. – tzw. Record Date

VII. PROTOKOŁY Z POSIEDZEŃ WZA
Protokół NWZ 22.10.2019


 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 28.06.2019

I. OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU WALNEGO ZGROMADZENIA
31.05.2019 – Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ 28.06.2019

II. INFORMACJA O OGÓLNEJ LICZBIE AKCJI W SPÓŁCE I LICZBIE GŁOSÓW Z TYCH AKCJI W DNIU OGŁOSZENIA
31.05.2019 – Oświadczenie o liczbie akcji w spółce i liczbie głosów

III. DOKUMENTACJA, KTÓRA MA BYĆ PRZEDSTAWIONA WALNEMU ZGROMADZENIU
Jednostkowy Raport Roczny 2018
Skonsolidowany Raport Roczny 2018

IV. PROJEKTY UCHWAŁ
31.05.2019 – Projekty uchwał ZWZ 28.06.2019

V. FORMULARZE POZWALAJĄCE NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU
31.05.2019
– PDF – Formularz pełnomocnictwa wraz z instrukcją głosowania 28.06.2019
– DOC – Formularz pełnomocnictwa wraz z instrukcją głosowania 28.06.2019

VI. WAŻNE TERMINY

07.06.2019 r. – ostateczny termin zgłaszania zmian w porządku obrad ZWZ poprzez składanie projektów uchwał

10.06.2019 r. – ostateczny termin ogłoszenia przez Zarząd zmian w porządku obrad, wprowadzonych na żądanie akcjonariuszy

12.06.2019 r. – tzw. Record Date

VII. PROTOKOŁY Z POSIEDZEŃ WZA
Protokół ZWZ 28.06.2019


Zwyczajne Walne Zgromadzenie 26.06.2018

I. OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU WALNEGO ZGROMADZENIA
30.05.2018 – Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ 26.06.2018

II. INFORMACJA O OGÓLNEJ LICZBIE AKCJI W SPÓŁCE I LICZBIE GŁOSÓW Z TYCH AKCJI W DNIU OGŁOSZENIA
30.05.2018 – Oświadczenie o liczbie akcji w spółce i liczbie głosów

III. DOKUMENTACJA, KTÓRA MA BYĆ PRZEDSTAWIONA WALNEMU ZGROMADZENIU
Jednostkowy Raport Roczny 2017
Skonsolidowany Raport Roczny 2017

IV. PROJEKTY UCHWAŁ
30.05.2018 – Projekty uchwał ZWZ 26.06.2018

V. FORMULARZE POZWALAJĄCE NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU
30.05.2018 – Formularz pełnomocnictwa ZWZ wraz z instrukcją głosowania 26.06.2018

VI. WAŻNE TERMINY

05.06.2018 r. – ostateczny termin zgłaszania zmian w porządku obrad ZWZ poprzez składanie projektów uchwał

08.06.2018 r. – ostateczny termin ogłoszenia przez Zarząd zmian w porządku obrad, wprowadzonych na żądanie akcjonariuszy

10.06.2018 r. – tzw. Record Date

VII. PROTOKOŁY Z POSIEDZEŃ WZA
Protokół ZWZ 26.06.2018


Zwyczajne Walne Zgromadzenie 29.06.2017

I. OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU WALNEGO ZGROMADZENIA
02.06.2017 – Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ 29.06.2017

II. INFORMACJA O OGÓLNEJ LICZBIE AKCJI W SPÓŁCE I LICZBIE GŁOSÓW Z TYCH AKCJI W DNIU OGŁOSZENIA

III. DOKUMENTACJA, KTÓRA MA BYĆ PRZEDSTAWIONA WALNEMU ZGROMADZENIU

IV. PROJEKTY UCHWAŁ
02.06.2017 – Projekty uchwał ZWZ 29.06.2017

V. FORMULARZE POZWALAJĄCE NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU
02.06.2017 – Formularz pełnomocnictwa ZWZ 29.06.2017
02.06.2017 – Instrukcja głosowania ZWZ 29.06.2017

VI. WAŻNE TERMINY

VII. PROTOKOŁY Z POSIEDZEŃ WZA
Protokół ZWZ 29.06.2017
Poprawka do Protokołu ZWZ 29.06.2017


Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 19.10.2016

I. OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU WALNEGO ZGROMADZENIA
22.09.2016 – Ogłoszenie o zwołaniu NWZ 19.10.2016

II. INFORMACJA O OGÓLNEJ LICZBIE AKCJI W SPÓŁCE I LICZBIE GŁOSÓW Z TYCH AKCJI W DNIU OGŁOSZENIA

III. DOKUMENTACJA, KTÓRA MA BYĆ PRZEDSTAWIONA WALNEMU ZGROMADZENIU

IV. PROJEKTY UCHWAŁ
22.09.2016 – Projekty uchwał NWZ 19.10.2016

V. FORMULARZE POZWALAJĄCE NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU
22.09.2016 – Formularz pełnomocnictwa NWZ 19.10.2016
22.09.2016 – Instrukcja głosowania NWZ 19.10.2016

VI. WAŻNE TERMINY

VII. PROTOKOŁY Z POSIEDZEŃ WZA
Protokół NWZ 19.10.2016


Zwyczajne Walne Zgromadzenie 27.06.2016

I. OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU WALNEGO ZGROMADZENIA
31.05.2016 – Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ 27.06.2016

II. INFORMACJA O OGÓLNEJ LICZBIE AKCJI W SPÓŁCE I LICZBIE GŁOSÓW Z TYCH AKCJI W DNIU OGŁOSZENIA

III. DOKUMENTACJA, KTÓRA MA BYĆ PRZEDSTAWIONA WALNEMU ZGROMADZENIU

IV. PROJEKTY UCHWAŁ
31.05.2016 – Projekty uchwał ZWZ 27.06.2016

V. FORMULARZE POZWALAJĄCE NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU
31.05.2016 – Formularz pełnomocnictwa ZWZ 27.06.2016
31.05.2016 – Instrukcja głosowania ZWZ 27.06.2016

VI. WAŻNE TERMINY

VII. PROTOKOŁY Z POSIEDZEŃ WZA
Protokół ZWZ 27.06.2016


Zwyczajne Walne Zgromadzenie 30.06.2015

I. OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU WALNEGO ZGROMADZENIA
29.05.2015 – Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ 30.06.2015

II. INFORMACJA O OGÓLNEJ LICZBIE AKCJI W SPÓŁCE I LICZBIE GŁOSÓW Z TYCH AKCJI W DNIU OGŁOSZENIA

III. DOKUMENTACJA, KTÓRA MA BYĆ PRZEDSTAWIONA WALNEMU ZGROMADZENIU

IV. PROJEKTY UCHWAŁ
29.05.2015 – Projekty uchwał ZWZ 30.06.2015

V. FORMULARZE POZWALAJĄCE NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU
29.05.2015 – Formularz pełnomocnictwa ZWZ 30.06.2015
29.05.2015 – Instrukcja głosowania ZWZ 30.06.2015

VI. WAŻNE TERMINY

VII. PROTOKOŁY Z POSIEDZEŃ WZA
Protokół ZWZ 30.06.2015


Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 11.06.2015

I. OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU WALNEGO ZGROMADZENIA
14.05.2015 – Ogłoszenie o zwołaniu NWZ 11.06.2015

II. INFORMACJA O OGÓLNEJ LICZBIE AKCJI W SPÓŁCE I LICZBIE GŁOSÓW Z TYCH AKCJI W DNIU OGŁOSZENIA

III. DOKUMENTACJA, KTÓRA MA BYĆ PRZEDSTAWIONA WALNEMU ZGROMADZENIU

IV. PROJEKTY UCHWAŁ
14.05.2015 – Projekty uchwał NWZ 11.06.2015

V. FORMULARZE POZWALAJĄCE NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU
14.05.2015 – Formularz pełnomocnictwa NWZ 11.06.2015
14.05.2015 – Instrukcja głosowania NWZ 11.06.2015

VI. WAŻNE TERMINY

VII. PROTOKOŁY Z POSIEDZEŃ WZA
Protokół NWZ 11.06.2015


Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 21.07.2014

I. OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU WALNEGO ZGROMADZENIA
24.06.2014 – Ogłoszenie o zwołaniu NWZ 21.07.2014

II. INFORMACJA O OGÓLNEJ LICZBIE AKCJI W SPÓŁCE I LICZBIE GŁOSÓW Z TYCH AKCJI W DNIU OGŁOSZENIA

III. DOKUMENTACJA, KTÓRA MA BYĆ PRZEDSTAWIONA WALNEMU ZGROMADZENIU

IV. PROJEKTY UCHWAŁ
24.06.2014 – Projekty uchwał NWZ 21.07.2014

V. FORMULARZE POZWALAJĄCE NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU
24.06.2014 – Formularz pełnomocnictwa NWZ 21.07.2014
24.06.2014 – Instrukcjagłosowania NWZ 21.07.2014

VI. WAŻNE TERMINY
Przerwa w obradach do dnia 20.08.2014 r. do godz. 10:00

VII. PROTOKOŁY Z POSIEDZEŃ WZA
Protokół 21.07.2014 (do przerwy w obradach NWZ)
Protokół 20.08.2014 (po przerwie w obradach NWZ)


Zwyczajne Walne Zgromadzenie 30.06.2014

I. OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU WALNEGO ZGROMADZENIA
03.06.2014 – Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ 30.06.2014

II. INFORMACJA O OGÓLNEJ LICZBIE AKCJI W SPÓŁCE I LICZBIE GŁOSÓW Z TYCH AKCJI W DNIU OGŁOSZENIA

III. DOKUMENTACJA, KTÓRA MA BYĆ PRZEDSTAWIONA WALNEMU ZGROMADZENIU

IV. PROJEKTY UCHWAŁ
03.06.2014 – Projekty uchwał ZWZ 30.06.2014

V. FORMULARZE POZWALAJĄCE NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU
03.06.2014 – Formularz pełnomocnictwa ZWZ 30.06.2014
03.06.2014 – Instrukcja głosowania ZWZ 30.06.2014

VI. WAŻNE TERMINY

VII. PROTOKOŁY Z POSIEDZEŃ WZA
Protokół ZWZ 30.06.2014


Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 14.04.2014

I. OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU WALNEGO ZGROMADZENIA
14.03.2014 – Ogłoszenie o zwołaniu NWZ 14.04.2014

II. INFORMACJA O OGÓLNEJ LICZBIE AKCJI W SPÓŁCE I LICZBIE GŁOSÓW Z TYCH AKCJI W DNIU OGŁOSZENIA

III. DOKUMENTACJA, KTÓRA MA BYĆ PRZEDSTAWIONA WALNEMU ZGROMADZENIU

IV. PROJEKTY UCHWAŁ
14.03.2014 – Projekty uchwał NWZ 14.04.2013

V. FORMULARZE POZWALAJĄCE NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU
14.03.2014 – Formularz pełnomocnictwa NWZ 14.04.2014
14.03.2014 – Instrukcja głosowania NWZ 14.04.2014

VI. WAŻNE TERMINY

VII. PROTOKOŁY Z POSIEDZEŃ WZA
Protokół NWZ 14.04.2014


Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 23.10.2013

I. OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU WALNEGO ZGROMADZENIA
26.09.2013 – Ogłoszenie o zwołaniu NWZ 23.10.2013

II. INFORMACJA O OGÓLNEJ LICZBIE AKCJI W SPÓŁCE I LICZBIE GŁOSÓW Z TYCH AKCJI W DNIU OGŁOSZENIA

III. DOKUMENTACJA, KTÓRA MA BYĆ PRZEDSTAWIONA WALNEMU ZGROMADZENIU

IV. PROJEKTY UCHWAŁ
26.09.2013 – Projekty uchwał NWZ 23.10.2013

V. FORMULARZE POZWALAJĄCE NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU
26.09.2013 – Formularz pełnomocnictwa NWZ 23.10.2013
26.09.2013 – Instrukcja głosowania NWZ 23.10.2013

VI. WAŻNE TERMINY

VII. PROTOKOŁY Z POSIEDZEŃ WZA
Protokół NWZ 23.10.2013


Zwyczajne Walne Zgromadzenie 28.06.2013

I. OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU WALNEGO ZGROMADZENIA
31.05.2013 – Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ 28.06.2013

II. INFORMACJA O OGÓLNEJ LICZBIE AKCJI W SPÓŁCE I LICZBIE GŁOSÓW Z TYCH AKCJI W DNIU OGŁOSZENIA

III. DOKUMENTACJA, KTÓRA MA BYĆ PRZEDSTAWIONA WALNEMU ZGROMADZENIU

IV. PROJEKTY UCHWAŁ
31.05.2013 – Projekty uchwał ZWZ 28.06.2013
10.06.2013 – Zmiany w porządku obrad

V. FORMULARZE POZWALAJĄCE NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU
31.05.2013 – Formularz pełnomocnictwa ZWZ 28.06.2013
31.05.2013 – Instrukcja głosowania ZWZ 28.06.2013

VI. WAŻNE TERMINY

VII. PROTOKOŁY Z POSIEDZEŃ WZA
Protokół ZWZ 28.06.2013


Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 23.04.2013

I. OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU WALNEGO ZGROMADZENIA
27.03.2013 – Ogłoszenie o zwołaniu NWZ 23.04.2013

II. INFORMACJA O OGÓLNEJ LICZBIE AKCJI W SPÓŁCE I LICZBIE GŁOSÓW Z TYCH AKCJI W DNIU OGŁOSZENIA

III. DOKUMENTACJA, KTÓRA MA BYĆ PRZEDSTAWIONA WALNEMU ZGROMADZENIU
27.03.2013 – Sprawozdanie Zarządu Spółki NWZ 23.04.2013

IV. PROJEKTY UCHWAŁ
27.03.2013 – Projekty uchwał NWZ 23.04.2013

V. FORMULARZE POZWALAJĄCE NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU
27.03.2013 – Formularz pełnomocnictwa NWZ 23.04.2013
27.03.2013 – Instrukcja wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika

VII. WAŻNE TERMINY

VII. PROTOKOŁY Z POSIEDZEŃ WZA
Protokół NWZ 23.04.2013


Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 25.01.2013

I. OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU WALNEGO ZGROMADZENIA
29.12.2012 – Ogłoszenie o zwołaniu NWZ 25.01.2013

II. INFORMACJA O OGÓLNEJ LICZBIE AKCJI W SPÓŁCE I LICZBIE GŁOSÓW Z TYCH AKCJI W DNIU OGŁOSZENIA

III. DOKUMENTACJA, KTÓRA MA BYĆ PRZEDSTAWIONA WALNEMU ZGROMADZENIU

IV. PROJEKTY UCHWAŁ
29.12.2012 – Projekty uchwał NWZ 25.01.2013

V. FORMULARZE POZWALAJĄCE NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU
29.12.2012 – Formularz pełnomocnictwa NWZ 25.01.2013
29.12.2012 – Instrukcja głosowania NWZ 25.01.2013

VI. WAŻNE TERMINY

VII. PROTOKOŁY Z POSIEDZEŃ WZA
Protokół NWZ 25.01.2013


Zwyczajne Walne Zgromadzenie 29.06.2012

I. OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU WALNEGO ZGROMADZENIA
02.06.2012 – Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ 29.06.2012

II. INFORMACJA O OGÓLNEJ LICZBIE AKCJI W SPÓŁCE I LICZBIE GŁOSÓW Z TYCH AKCJI W DNIU OGŁOSZENIA

III. DOKUMENTACJA, KTÓRA MA BYĆ PRZEDSTAWIONA WALNEMU ZGROMADZENIU

IV. PROJEKTY UCHWAŁ
02.06.2012 – Projekty uchwał ZWZ 29.06.2012
15.06.2012 – Uzupełnienie projektów uchwał ZWZ 29.06.2012
28.06.2012 – Uzupełnienie uchwał ZWZ 29.06.2012

V. FORMULARZE POZWALAJĄCE NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU
02.06.2012 – Wzór pełnomocnictwa ZWZ 29.06.2012
02.06.2012 – Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika ZWZ 29.06.2012
02.06.2012 – Formularz instrukcji dotyczącej sposobu głosowania przez pełnomocnika 29.06.2012

VI. WAŻNE TERMINY

VII. PROTOKOŁY Z POSIEDZEŃ WZA
Protokół ZWZ 29.06.2012


Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 28.12.2011

I. OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU WALNEGO ZGROMADZENIA
30.11.2011 – Ogłoszenie o zwołaniu NWZ 28.12.2011

II. INFORMACJA O OGÓLNEJ LICZBIE AKCJI W SPÓŁCE I LICZBIE GŁOSÓW Z TYCH AKCJI W DNIU OGŁOSZENIA

III. DOKUMENTACJA, KTÓRA MA BYĆ PRZEDSTAWIONA WALNEMU ZGROMADZENIU

IV. PROJEKTY UCHWAŁ
30.11.2011 – Projekty uchwał NWZ 28.12.2011

V. FORMULARZE POZWALAJĄCE NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU
30.11.2011 – Wzór pełnomocnictwa NWZ 28.12.2011
30.11.2011 – Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika NWZ 28.12.2011
30.11.2011 – Instrukcja głosowania NWZ 28.12.2011

VI. WAŻNE TERMINY

VII. PROTOKOŁY Z POSIEDZEŃ WZA
Protokół NWZ 28.12.2011


Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 17.10.2011

I. OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU WALNEGO ZGROMADZENIA
19.09.2011 – Ogłoszenie o zwołaniu NWZ 17.10.2011

II. INFORMACJA O OGÓLNEJ LICZBIE AKCJI W SPÓŁCE I LICZBIE GŁOSÓW Z TYCH AKCJI W DNIU OGŁOSZENIA

III. DOKUMENTACJA, KTÓRA MA BYĆ PRZEDSTAWIONA WALNEMU ZGROMADZENIU

IV. PROJEKTY UCHWAŁ
19.09.2011 – Projekty uchwał NWZ 17.10.2011

V. FORMULARZE POZWALAJĄCE NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU
19.09.2011 – Formularz pełnomocnictwa NWZ 17.10.2011
19.09.2011 – Instrukcja głosowania dla pełnomocnika NWZ 17.10.2011
19.09.2011 – Pełnomocnictwo NWZ 17.10.2011

VI. WAŻNE TERMINY

VII. PROTOKOŁY Z POSIEDZEŃ WZA
Protokół NWZ 17.10.2011


Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 21.09.2011

I. OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU WALNEGO ZGROMADZENIA
26.08.2011 – Ogłoszenie o zwołaniu NWZ 21.09.2011

II. INFORMACJA O OGÓLNEJ LICZBIE AKCJI W SPÓŁCE I LICZBIE GŁOSÓW Z TYCH AKCJI W DNIU OGŁOSZENIA

III. DOKUMENTACJA, KTÓRA MA BYĆ PRZEDSTAWIONA WALNEMU ZGROMADZENIU

IV. PROJEKTY UCHWAŁ
26.08.2011 – Projekty uchwał NWZ 21.09.2011
02.09.2011 – Zmiany w porządku obrad NWZ 21.09.2011

V. FORMULARZE POZWALAJĄCE NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU
26.08.2011 – Formularz pełnomocnictwa NWZ 21.09.2011
26.08.2011 – Instrukcja głosowania NWZ 21.09.2011

VI. WAŻNE TERMINY

VII. PROTOKOŁY Z POSIEDZEŃ WZA