Contact pentru investitori

Investitorii, aționarii și deținătorii de obligațiuni precum și persoanele interesate de prezența Aforti Holding pe piața NewConnect sunt invitați să contacteze departamentul de relații cu investitorii:

inwestorzy@afortiholding.pl