Kontakt dla inwestorów

Inwestorów, Akcjonariuszy oraz Obligatariuszy, a także osoby zainteresowane obecnością AFORTI Holding S.A. na rynku NewConnect, zapraszamy do kontaktu z Zespołem Relacji Inwestorskich: inwestorzy@afortiholding.pl