Kontakt dla inwestorów

Inwestorów, Akcjonariuszy oraz Obligatariuszy, a także osoby zainteresowane obecnością Aforti Holding S.A. na rynku NewConnect, zapraszamy do kontaktu z Zespołem Relacji Inwestorskich :

inwestorzy[at]afortiholding.pl

[at]=>@