RB EBI 16/2024 Modificarea datei de publicare a raportului anual pentru 2022 și 2023

Consiliul de administrație al Aforti Holding S.A. cu sediul social în Varșovia (denumită în continuare „Societatea”) anunță o modificare a datei de publicare a raportului anual al Societății pentru anii 2022 și 2023.

În conformitate cu raportul curent EBI al societății nr. 12/2024 din 28 mai 2024, data publicării raportului anual al societății pentru anii 2022 și 2023 a fost declarată 28 iunie 2024.

Consiliul de administrație al societății, prin raportul curent EBI nr. 26/2023 din 3 noiembrie 2023, a anunțat că a fost încheiat un contract pentru auditul situațiilor financiare separate și consolidate ale societății pentru 2022 și 2023. Auditul situațiilor financiare pentru 2022 și 2023 nu va fi finalizat înainte de 28 iunie 2024.

În aceste circumstanțe, Consiliul de administrație al Societății anunță că reprogramează data publicării raportului anual al Societății pentru anii 2022 și 2023 și indică data de 30 septembrie 2024 ca noua dată de publicare a raportului anual pentru anii 2022 și 2023, aceasta fiind data indicată acum ca noua dată în cadrul reprogramării.

În plus, Consiliul de administrație informează că, din cauza schimbării datei raportului anual pentru 2022 și 2023, a existat o încălcare a obligațiilor de publicare prin nepublicarea acestor informații cu cel puțin 2 zile înainte de data stabilită anterior.

Temei juridic: § 6, secțiunea 14.2 din anexa nr. 3 la Regulamentul sistemului alternativ de tranzacționare „Informații curente și periodice comunicate în cadrul sistemului alternativ de tranzacționare pe piața NewConnect” și punctul 14 din anexa la Rezoluția nr. 1404/2023 a Consiliului de administrație al Bursei de Valori din Varșovia din 18 decembrie 2023 privind adoptarea „Bunelor practici pentru societățile listate pe NewConnect 2024” și modificarea anexei nr. 3 la Regulamentul sistemului alternativ de tranzacționare.

Klaudiusz Sytek
Președinte al Consiliului de administrație

RAPORT