RB ESPI 14/2024 Estimările privind operațiunile și vânzările Grupului AFORTI – iunie 2024

Consiliul de administrație al AFORTI Holding S.A., cu sediul social în Varșovia (denumită în continuare „Societatea”, „Emitentul”), publică prin prezenta cifrele de exploatare și de vânzări estimate ale Grupului AFORTI Capital pentru luna iunie 2024.

1) Schimbul valutar pe platforme online
Valoarea tranzacțiilor pe platformele de schimb valutar în iunie 2024 s-a ridicat la aproximativ 88,28 milioane PLN și a fost cu 70,67% mai mică decât în aceeași perioadă a anului precedent.
Pe o bază cumulativă, după șase luni din 2024, valoarea totală a cifrei de afaceri pe platforma de schimb valutar a ajuns la aproximativ 666,46 milioane PLN, în scădere cu 74,45 % față de anul precedent.

2) Ordine de recuperare
Valoarea nominală a ordinelor de recuperare în iunie 2024 s-a ridicat la aproximativ 19,50 milioane PLN și a fost cu 85,29% mai mică decât în aceeași perioadă a anului precedent.
Cumulativ, după șase luni din 2024, valoarea nominală a ordinelor de recuperare a ajuns la aproximativ 199,11 milioane PLN, înregistrând o scădere anuală de 67,46 %.

3) Creanțe finanțate
În iunie 2024, valoarea creanțelor finanțate se ridica la aproximativ 0,04 milioane PLN și era cu 96,53% mai mică decât în aceeași perioadă a anului precedent.
Cumulativ, după șase luni ale anului curent, valoarea creanțelor finanțate a totalizat aproximativ 1,01 milioane PLN, înregistrând o scădere anuală de 82,76%.

4) Vânzări totale
În iunie 2024, vânzările totale ale Grupului AFORTI s-au ridicat la aproximativ 25,70 milioane EUR, în scădere cu 75,19% față de aceeași perioadă a anului precedent.
De la începutul anului, după șase luni din 2024, vânzările totale în Grupul AFORTI au ajuns la aproximativ 206,61 milioane EUR, în scădere cu 73,14% față de anul precedent.

5) Numărul total de clienți
În iunie 2024, numărul total de clienți ai Grupului AFORTI a fost de 7 666 și a fost cu 1,56% mai mare decât în aceeași perioadă a anului precedent.
Un tabel conținând estimările raportate pentru iunie 2024, împreună cu date comparative, este inclus în anexa la prezentul raport.

Temei juridic: articolul 17 alineatul (1) din MAR – informații confidențiale

Klaudiusz Sytek
Președinte al Consiliului de administrație

RAPORT