Rezultate Financiare

Profit /Pierdere neta (EUR thous.)

Profitul net al întregului Grup AFORTI Capital în perioada de raportare a fost de 1,03 milioane EUR.

Venituri consolidate (EUR mil)

Active (EUR mil)

Valoarea activelor Grupului AFORTI Capital la sfârșitul lunii martie 2022 se ridica la 102,23 milioane EUR.

Capitaluri proprii (EUR mil)

La sfârșitul lunii martie 2022, Grupul AFORTI Capital a înregistrat o creștere a capitalurilor proprii la 56,96 milioane EUR.