Wyniki Finansowe

Iq_zysk

 

Iq_przychody

 

Iq_aktywa

 

Iq_KW