Wyniki Finansowe

Zysk/Strata netto (tys. PLN)

Przychody skonsolidowane (mln PLN)

Aktywa (mln PLN)

Kapitały własne (mln PLN)