Strategia de piață a AFORTI

Strategia Grupului de Capital AFORTI în perioada 2016–2018

AFORTI este un grup financiar dedicat întreprinderilor mici și mijlocii, precum și micro-firmelor. Dorim să stabilim noi standarde în furnizarea complexă de servicii oferite clienților în domeniul finanțelor personale și administrării capitalului companiilor.

Aforti Holding S.A este un holding ce cuprinde două entități cheie ce oferă servicii financiare complementare pentru clienți  cu un spectru larg al portofoliului, cât și compania Aforti Ac Sp. z o.o. ce desfpșoară activități de contabilitate și plăți pentru alte entități din grup. Totodată, Aforti Holding furnizează servicii de marketing, juridice și IT pentru companiile amintite.

Serviciile oferite de grup se adresează atât clienților individuali, cât și investitorilor experimentați, precum și firmelor medii ce caută forme optime de finanțare a activității și planurilor de dezvoltare.

Strategia grupului de capital AFORTI pentru perioada 2016-2018 prevede creșterea dinamică la scară a afacerii. Dezvoltarea dinamică în sens larg se va produce pe două căi și anume prin creștere organică și prin achiziții. În plus, creșterea grupului se va spirjini pe pe efectul de sinergie creat între companii.

Creșterea organică:

  • Utilizarea efectelor sinergiei între companii.
  • Concentrarea pe dezvoltarea ofertei x-sell, mai precis a serviciilor suplimentare ce asigură o paletă complexă pentru clienți.
  • Dezvoltarea în totalitatea a unor noi domenii de activitate – dezvoltarea portofoliului de produse pentru sectorul bancar corporativ și de investiții (leasing, recuperări, factoring, distribuirea produselor)
  • Asigurarea acoperirii în totalitate a teritoriul Poloniei de către rețeaua de vânzări
  • Creșterea renumelui mărcii (între altele sponsorizarea al clubului sportiv Lech Poznań).
  • Creșterea marjei nete la aproximativ 4,0% până la sfârșitul anului 2017.

Creștere prin achiziții:

  • Căutarea activă a unor noi orizonturi de investiții – concentrarea pe companii ce se potrivescu cu afacerea pe care o conduc
  • Achiziția unei entități din sectorul de recuperare creanțe pentru a completa gama serviciilor oferite de grup.
  • Construcția structurii care să permită dezvoltarea pe piețele europeene (construcția noilor companii sau achiziția unora existente).

Datorită anilor de experiență în industria financiară, a bazei solide a activității desfășurate a relației solide cu clienții, AFORTI poate să identifice cu succes entitățile a căror încorporare în cadrul Grupului va aduce cele mai mari beneficii.

Pentru minimalizarea riscurilor toate investițiile potențiale vor fi supuse verificării de către conducerea grupului de capital AFORTI pe baza unor analize detaliate între care:

– analiza due dilligence,

– analiza fundamentală,

– analiza S.W.O.T.

Pentru implementarea strategiei de dezvoltare, grupul de capital AFORTI intenționează să aloce până la sfârșitul primului trimestru din 2017, aproximativ 4,4 milioane zloți pentru investiții. În total în perioada  2016-2018, investițiile vor ajunge la aproximativ 12,4 milioane zloți.

Capitalul necesar pentru investiții Grupul AFORTI intenționează să îl obțină din emisiunea de obligațiuni pe o perioadă de 2-3 ani, să emită acțiuni noi, ținând cont de condițiile favorabile de pe piața de capital și de o evaluare atractivă a companiei.

În legătură cu actualizarea strategiei de dezvoltare și adoptarea direcțiilor planului de investiții, emitentul indică faptul că în perioada 2016-2018 consiliul de administrație nu va recomanda plata dividendelor. Cu toate acestea, decizia finală privind repartizarea profitului este luată anual de Adunarea Generală a Acționarilor.

În opinia consiliului de administrație, direcțiile de dezvoltare descrise mai sus și schimbările organizatorice în cadrul noii strategii și efectele așteptate se vor traduce într-o creștere a valorii acțiunilor societății. Punerea în aplicare a strategiei va permite realizarea parametrilor la scară a afacerii care să permită transferul cotațiilor pe panoul principal al Bursei de Valori din Varșovia în perspectiva următorilor doi ani.

Pentru informații suplimentare vă invităm să vizionați Prezentarea