Najbliższe wydarzenie

28-06-2019 r. - Zwyczajne Walne Zgromadzenie Aforti Holding S.A.

MS outlook Google calendar

14-08-2019 r. - Publikacja raportu okresowego za II kwartał 2019 r.

MS outlook Google calendar

14-11-2019 r. - Publikacja raportu okresowego za III kwartał 2019 r.

MS outlook Google calendar

Marki Grupy AFORTI

AFORTI Finance
AFORTI Exchange
AFORTI Factor
AFORTI Collections