Historia Grupy

15.04.2009r. Zawiązanie Spółki Advicone S.A. mającej na celu świadczenie usług doradztwa dla podmiotów gospodarczych.
2010r. Zawieszenie działalności operacyjnej Spółki.
15.03.2011r. Podjęcie Uchwały o:
– zmianie nazwy spółki z Advicone S.A. na Montu Holding S.A.,
– emisji 170 000 akcji serii B, 30 000 akcji serii C,
– oraz zgoda na ubieganie się o dopuszczenie do obrotu akcji serii C na NewConnect.
01.04.2011r. Rejestracja przez sąd podwyższenia kapitału do wysokości 270 tys. zł.
08.2011r. Debiut Spółki na rynku NewConnect.
2012r. Działalność w zakresie budowy grupy firm świadczących usługi z zakresu bezpieczeństwa podmiotów biznesowych.
23.04.2013r. Zakup:
– objęcie 100 udziałów stanowiących 50% kapitału zakładowego Aforti Wealth Sp. z o.o. za kwotę 5 000,00 zł,
– 200 udziałów stanowiących 100% kapitału zakładowego Aforti Direct Sp. z o.o. za kwotę 10 000,00 zł,
– 100 udziałów stanowiących 50% kapitału zakładowego Aforti Wealth Sp. z o.o. za kwotę 5 000,00 zł,
– 30 udziałów stanowiących 60% kapitału zakładowego Aforti Exchange Sp. z o.o. za kwotę 150 000,00 zł.
30.01.2014r. Pierwsza publiczna emisja obligacji Aforti Holding S.A. na kwotę 2 501 000 zł.
14.03.2014r. Zamknięcie emisji 3 026 835 sztuk akcji serii G po cenie emisyjnej 1,08 zł/szt.
30.05.2014r. Zamknięcie emisji 1 760 000 sztuk akcji serii H po cenie emisyjnej 1,25 zł/szt.
30.05.2014r. Warunkowy zakup 90,01% akcji Invista Dom Maklerski S.A.
23.06.2014r. Uruchomienie internetowej platformy wymiany walut www.afortiexchange.pl
28.08.2014r. Uruchomienie pierwszej mikropożyczki przez Aforti Finance S.A.
29.05.2015r. Sprzedaż udziałów w spółce Dragon Partners, osiągnięcie prawie 190% stopy zwrotu w ujęciu rocznym.
04.07.2016r. AFORTI Sponsorem Premium Klubu Piłkarskiego KKS Lech Poznań.
14.07.2016r. Aktualizacja strategii rozwoju Grupy Kapitałowej Aforti na lata 2016-2018.
05.09.2016r. Zawiązanie spółki zależnej Aforti Collections S.A. z siedzibą w Warszawie, świadczącej usługi windykacyjne.
21.06.2017r. Rejestracja spółki zależnej Aforti Exchange Romania S.A. z siedzibą w Bukareszcie.
03.07.2017r. AFORTI Sponsorem Strategicznym Klubu Piłkarskiego KKS Lech Poznań.
09.11.2017r. Rejestracja spółki zależnej Aforti Exchange Bulgaria AD z siedzibą w Sofii.
08.01.2018r. Zmianie uległa nazwa spółki z Aforti Corporate Finance S.A. na Aforti Factor S.A.