Historia Grupy

15.04.2009r. Zawiązanie Spółki Advicone S.A. mającej na celu świadczenie usług doradztwa dla podmiotów gospodarczych.
2010r. Zawieszenie działalności operacyjnej Spółki.
15.03.2011r. Podjęcie Uchwały o:
– zmianie nazwy spółki z Advicone S.A. na Montu Holding S.A.,
– emisji 170 000 akcji serii B, 30 000 akcji serii C,
– oraz zgoda na ubieganie się o dopuszczenie do obrotu akcji serii C na NewConnect.
01.04.2011r. Rejestracja przez sąd podwyższenia kapitału do wysokości 270 tys. zł.
08.2011r. Debiut Spółki na rynku NewConnect.
2012r. Działalność w zakresie budowy grupy firm świadczących usługi z zakresu bezpieczeństwa podmiotów biznesowych.
23.04.2013r. Zakup:
– objęcie 100 udziałów stanowiących 50% kapitału zakładowego AFORTI Wealth Sp. z o.o. za kwotę 5 000,00 zł,
– 200 udziałów stanowiących 100% kapitału zakładowego AFORTI Direct Sp. z o.o. za kwotę 10 000,00 zł,
– 100 udziałów stanowiących 50% kapitału zakładowego AFORTI Wealth Sp. z o.o. za kwotę 5 000,00 zł,
– 30 udziałów stanowiących 60% kapitału zakładowego AFORTIExchange Sp. z o.o. za kwotę 150 000,00 zł.
30.01.2014r. Pierwsza publiczna emisja obligacji AFORTI Holding S.A. na kwotę 2 501 000 zł.
14.03.2014r. Zamknięcie emisji 3 026 835 sztuk akcji serii G po cenie emisyjnej 1,08 zł/szt.
30.05.2014r. Zamknięcie emisji 1 760 000 sztuk akcji serii H po cenie emisyjnej 1,25 zł/szt.
30.05.2014r. Warunkowy zakup 90,01% akcji Invista Dom Maklerski S.A.
23.06.2014r. Uruchomienie internetowej platformy wymiany walut www.afortiexchange.pl
28.08.2014r. Uruchomienie pierwszej mikropożyczki przez AFORTI Finance S.A.
29.05.2015r. Sprzedaż udziałów w spółce Dragon Partners, osiągnięcie prawie 190% stopy zwrotu w ujęciu rocznym.
04.07.2016r. AFORTI Sponsorem Premium Klubu Piłkarskiego KKS Lech Poznań.
14.07.2016r. Aktualizacja strategii rozwoju Grupy Kapitałowej AFORTI na lata 2016-2018.
05.09.2016r. Zawiązanie spółki zależnej AFORTI Collections S.A. z siedzibą w Warszawie, świadczącej usługi windykacyjne.
21.06.2017r. Rejestracja spółki zależnej AFORTI Exchange Romania S.A. z siedzibą w Bukareszcie.
03.07.2017r. AFORTI Sponsorem Strategicznym Klubu Piłkarskiego KKS Lech Poznań.
09.11.2017r. Rejestracja spółki zależnej AFORTI Exchange Bulgaria AD z siedzibą w Sofii.
08.01.2018r. Zmianie uległa nazwa spółki z Aforti Corporate Finance S.A. na Aforti Factor S.A.
08.02.2018r. AFORTI sponsorem strategicznym drużyny seniorskiej GTM Start Gniezno oraz sponsorem tytularnym juniorskiej GTM Start Gniezno.
17.04.2018r. AFORTI rejestruje spółkę AFORTI Finance Romania IFN z siedzibą w Bukareszcie.
31.10.2018r. Narodowy Bank Rumunii przyznał spółce AFORTI Finance Romania IFN licencję niebankowej instytucji finansowej.
31.12.2018r. Połączenie spółki AFORTI Collections S.A. z LifeBelt sp. z o.o.
08.07.2019r. AFORTI rejestruje AFORTI UAB z siedzibą w Wilnie.
01.06.2020r. Zawarcie umowy inwestycyjnej z Panem Januarym Ciszewskim
18.08.2020r. Rejestracja AFORTI PLC w Wielkiej Brytanii
22.01.2021r. AFORTI sponsorem tytularnym drużyny GTM Start Gniezno
12.10.2021r. Debiut notowań obligacji AFORTI Holding na Giełdzie Papierów Wartościowych w Bukareszcie (BVB)
12.2021r. Start działalności operacyjnej AFORTI Factor Romania IFN S.A.
24.03.2022r. Aforti Collections S.A. członkiem Związku Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce
17.02.2023r. Aforti Factor Romania wdraża platformę finansową KALYPSO
09.03.2023r. Aforti została wyróżniona w rankingu FT1000 Financial Times
30.03.2023r. Aforti Collections S. A. został przyznany Certyfikat Etyczny Związku Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce
29.09.2023r. Grupa Aforti w gronie 500 największych przedsiębiorstw w Polsce wg. Rzeczpospolitej