Zarząd

Klaudiusz Sytek
Prezes Zarządu

Założyciel i Prezes Zarządu AFORTI Holding S.A., spółki kierującej grupą kapitałową spółek świadczących usługi finansowe dedykowane małym i średnim przedsiębiorstwom. Od początku swojej kariery zawodowej związany z polskim rynkiem bankowości i finansów. Doświadczenie zdobywał m.in. jako Dyrektor Factor In Bank oraz Dyrektor Zarządzający Obszarem Klienta Korporacyjnego w Getin Banku S.A. Pełnił również funkcję Dyrektora Zarządzającego w Raiffeisen Bank Polska S.A., Członka Zarządu w Raiffeisen Financial Services Polska Sp. z o.o. oraz Lidera Projektu Card Factor w Pekao Factoring. Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu oraz studiów podyplomowych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego. Posiada tytuł MBA uzyskany na National Louis University.