Zarząd

Klaudiusz Sytek
Prezes Zarządu

Założyciel i Prezes Zarządu AFORTI Holding S.A., spółki kierującej grupą kapitałową spółek świadczących usługi finansowe dedykowane małym i średnim przedsiębiorstwom. Od początku swojej kariery zawodowej związany z polskim rynkiem bankowości i finansów. Doświadczenie zdobywał m.in. jako Dyrektor Factor In Bank oraz Dyrektor Zarządzający Obszarem Klienta Korporacyjnego w Getin Banku S.A. Pełnił również funkcję Dyrektora Zarządzającego w Raiffeisen Bank Polska S.A., Członka Zarządu w Raiffeisen Financial Services Polska Sp. z o.o. oraz Lidera Projektu Card Factor w Pekao Factoring. Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu oraz studiów podyplomowych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego. Posiada tytuł MBA uzyskany na National Louis University.

Paweł Opoka
Wiceprezes Zarządu

Absolwent Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie na kierunku Finanse i Rachunkowość, ze specjalizacją Bankowość. Od ponad dziewięciu lat związany z branżą finansową. W trakcie swojej kariery współpracował m.in. z Deutsche Bank Polska S.A. oraz Allianz Bank Polska S.A. Od 2010 roku specjalizuje się w  segmencie klienta biznesowego oraz przedsiębiorstw. W latach 2013–2016 zarządzał  oddziałami Idea Bank S.A. na stanowisku Dyrektora Oddziału. Obecnie pełni funkcję Dyrektora Zarządzającego Sprzedażą w Aforti Holding S.A. Jest także Członkiem Rad Nadzorczych w Aforti Collections S.A. oraz Aforti Factor S.A.