Zarząd

Klaudiusz Sytek
Prezes Zarządu

Prezes Klaudiusz SytekAbsolwent studiów na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu oraz podyplomowych studiów na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego, posiadacz tytułu MBA National Louis University. Ekonomista, związany od początku swojej kariery z polskim rynkiem bankowo-finansowym. Doświadczenie zdobył m.in. jako Inspektor ds. Kredytów w Pierwszym Komercyjnym Banku S.A., Dyrektor Factor In Bank oraz Dyrektor Zarządzający Obszarem Klienta Korporacyjnego w Getin Bank S.A., Dyrektor Oddziału Specjalistycznego w Noble Bank S.A. Były Członek Rady Nadzorczej w Introfactor S.A., Dyrektor Zarządzający w Raiffeisen Bank Polska S.A. i Członek Zarządu w Raiffeisen Financial Services Polska Sp. z o.o. Założyciel i Prezes Zarządu Aforti Holding S.A., Spółki stojącej na czele grupy kapitałowej skupiającej spółki świadczące usługi z zakresu usług finansowych dedykowanych dla małych i średnich przedsiębiorstw.

Paweł Opoka
Wiceprezes Zarządu

Pawel OpokaAbsolwent Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie na kierunku Finanse i Rachunkowość, ze specjalizacją Bankowość. Od ponad dziewięciu lat związany z branżą finansową. W trakcie swojej kariery współpracował m.in. z Deutsche Bank Polska S.A. oraz Allianz Bank Polska S.A. Od 2010 roku specjalizuje się w  segmencie klienta biznesowego oraz przedsiębiorstw. W latach 2013–2016 zarządzał  oddziałami Idea Bank S.A. na stanowisku Dyrektora Oddziału. Obecnie pełni funkcję Dyrektora Zarządzającego Sprzedażą w Aforti Holding S.A. Jest także Członkiem Rad Nadzorczych w Aforti Collections S.A. oraz Aforti Factor S.A.

Mateusz Niemczyk
Wiceprezes Zarządu

Mateusz NiemczykMateusz Niemczyk jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Posiada ponad 20 letnie doświadczenie w finansach, głównie w obszarze zarządzania, bankowości korporacyjnej, finansowania projektów oraz doradztwa finansowego. Pełnił między innymi funkcję Dyrektora Biura Strukturyzowanych Transakcji Finansowania Handlu w Banku Handlowym w Warszawie (Citibank), Menadżera ds. Finansowania IT/Telco na Polskę w Macquarie Capital oraz Dyrektora Zarządzającego Obszaru Skarbu i Powiernictwa w Banku BPH (GE Capital). Doradzał klientom instytucjonalnym między innymi w obszarach nadzoru operacyjnego, a także finansowania dłużnego, finansowania handlu, nieruchomości komercyjnych, faktoringu, leasingu oraz produktów skarbowych. Pełnił funkcję nadzoru właścicielskiego zasiadając w radach nadzorczych spółek prywatnych.