Pliki do pobrania

Wzór zawiadomienia o transakcjach na instrumentach finansowych Emitenta, zgodnie z Rozporządzeniem MAR, osób pełniących obowiązki zarządcze i osób blisko z nimi związanych

Microsoft-Word-2013-icon

pobierz plik

 

Instrukcja KNF wypełnienia zawiadomieniaDokument Informacyjny Montu Holding S.A. sporządzony na potrzeby wprowadzenia:

  • 100.000 Akcji Serii A,
  • 170.000 Akcji Serii B ,
  • 30.000 Akcji serii C
    plik,k

 

pobierz plik

 


Dokument Informacyjny AFORTI Holding S.A. sporządzony na potrzeby wprowadzenia 49.450 Akcji Serii D

 

pobierz plik

 


Dokument Informacyjny AFORTI Holding S.A. sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji:

  • 2.394.630 szt.  akcji zwykłych na okaziciela serii E,
  • 271.000 szt. akcji zwykłych na okaziciela serii F,
  • 3.026.835 szt. akcji zwykłych na okaziciela serii G,
  • 1.760.000 szt. akcji zwykłych na okaziciela serii H

AFH_DI_2014_E-F-G-H