Pliki do pobrania

NOTYFIKACJE transakcji dokonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze i osoby blisko z nimi związane – na podstawie art. 19 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie MAR)

Od dnia 21.12.2019 r. został uruchomiony przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF) elektroniczny formularz umożliwiający składanie zawiadomień o transakcjach dokonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze i osoby blisko z nimi związane.

Adres formularza: https://19mar.knf.gov.pl

Instrukcja KNF do wypełnienia formularza: OTWÓRZ

W przypadku awarii systemu teleinformatycznego lub zaistnienia zdarzeń uniemożliwiających przekazanie powiadomienia za pośrednictwem elektronicznego formularza, przekazanie zawiadomienia może nastąpić na adres poczty elektronicznej wskazany w tym celu przez KNF:  awaryjny.19mar@knf.gov.pl

Jednocześnie, niezwłocznie po usunięciu awarii systemu teleinformatycznego lub ustaniu zdarzeń uniemożliwiających składanie zawiadomień, zawiadomienie, powinno zostać przekazane po raz kolejny za pomocą elektronicznego formularza.

 Dokument Informacyjny Montu Holding S.A. sporządzony na potrzeby wprowadzenia:

  • 100.000 Akcji Serii A,
  • 170.000 Akcji Serii B ,
  • 30.000 Akcji serii C
    plik,k

 

pobierz plik

 


Dokument Informacyjny AFORTI Holding S.A. sporządzony na potrzeby wprowadzenia 49.450 Akcji Serii D

 

pobierz plik

 


Dokument Informacyjny AFORTI Holding S.A. sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji:

  • 2.394.630 szt.  akcji zwykłych na okaziciela serii E,
  • 271.000 szt. akcji zwykłych na okaziciela serii F,
  • 3.026.835 szt. akcji zwykłych na okaziciela serii G,
  • 1.760.000 szt. akcji zwykłych na okaziciela serii H

AFH_DI_2014_E-F-G-H