Kontakt

Aforti Holding S.A.

ul. Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa

tel. +48 22 647 50 00, fax +48 22 647 50 05

e-mail: biuro@aforti.pl

NIP: 525-245-37-55, REGON: 141800547, KRS: 0000330108

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy i kapitał wpłacony: 9 042 514 zł

Nr konta bankowego [PL]:
Millennium 41 1160 2202 0000 0001 3685 2710
AliorBank 29 2490 0005 0000 4520 9480 4872

Rachunek Biznes [EUR]:
42 1160 2202 0000 0003 1502 5202

Rachunek Biznes [USD]:
80 1160 2202 0000 0004 9946 4489

Inspektor Ochrony Danych:
e-mail: iod@afortiholding.pl

W sprawie reklamacji prosimy o kontakt pod adresem: inwestorzy@afortiholding.pl