Kontakt

Aforti Holding S.A.

ul. Chałubińskiego 8, p. 24, 00-613 Warszawa

tel. +48 22 647 50 00, fax +48 22 205 08 19

e-mail: biuro@aforti.pl

NIP: 525-245-37-55, REGON: 141800547, KRS: 0000330108

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy i kapitał wpłacony: 7 801 915 zł
Nr konta bankowego: Millennium 41 1160 2202 0000 0001 3685 2710

Kontakt do Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Grupie AFORTI:
Telefon: (+48) 608 760 908
e-mail: iod@afortiholding.pl