Rada Nadzorcza

Kamilla Sytek – Skonieczna
Przewodnicząca Rady Nadzorczej

Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Ekspert ds. Finansów i rachunkowości przedsiębiorstw, od ponad sześciu lat Dyrektor Finansowy w spółkach zagranicznych mających swoje przedstawicielstwa w Polsce. W latach 1997–2000 Specjalista ds. Konsolidacji oraz Samodzielna Księgowa w grupie Hochtief Polska. Od 2000 do 2006 roku związana z Bridgestone Poland – jednym z największych inwestorów japońskich w Polsce. W 2006 roku pełniła funkcję Kontrolera Finansowego w MCS Central Europe, a w 2007 roku awansowała na stanowisko Dyrektora Finansowego. Od grudnia 2011 roku związana z KETYS Investments Sp. z .o.o., gdzie pełni obowiązki związane z nadzorem nad polityką finansową spółek zależnych.


 

Maciej Stańczuk
Członek Rady Nadzorczej

Absolwent SGPiS w Warszawie na wydziale Handlu Zagranicznego. Jest również absolwentem takich szkół jak Uniwersytet w Getyndze (RFN) – Wydział Ekonomii, Uniwersytet w Mannhein (RFN) – Wydział międzynarodowych stosunków gospodarczych. W latach 2006-2007 ukończył Advanced Management Programme, IESE (Barcelona). Odbył liczne szkolenia w kraju i zagranicą związane z finansami, bankowością i energetyką. W latach 1990-1993 związany z Polskim Bankiem Rozwoju S.A. w Warszawie gdzie pełnił funkcję Dyrektora ds. ekonomicznych, następnie awansował na Dyrektora ds. Zarządzania ryzykiem kredytowym oraz pełnił funkcję Członka Zarządu Banku. W latach 1993–2013 współpracował z WestLB w Düsseldorfie. W 2015r. był Członkiem Zarządu Sferia S.A. a od 2016r. pełni tę funkcję w Tines S.A.


 

Dawid Pawłowski
Członek Rady Nadzorczej

Absolwent SGH, Akademii L. Koźmińskiego oraz Warsaw Information Technology. Ścieżkę rozwoju zawodowego rozpoczął w roku 2001 w centrali TP S.A. zdobywając doświadczenie z zakresu zarządzania procesami i wdrażaniu kontroli wewnętrznej. Następnie był związany z KPMG, gdzie doradzał międzynarodowym firmom jak usprawniać procesy biznesowe, wdrażać systemy informatyczne, kontrolę wewnętrzną (SOX) czy audyt wewnętrzny. W latach 2008-2010 w Abbott Polska prowadził projekty strategiczne, integracyjne oraz informatyczne usprawniające procesy operacyjne i finansowe. Do stycznia 2014 Business IT Manager na Central and Eastern Europe w Janssen Polska (grupa Johnson&Johnson), gdzie odpowiadał za szeroko pojęte nowoczesne technologie oraz rozwój systemów informatycznych i biznesowych, zarządzając również relacjami Business IT z wewnętrznymi i zewnętrznymi interesariuszami w regionie CEE. Od kwietnia 2013 roku jest Członkiem Rady Nadzorczej Aforti Holding S.A.


 

Krzysztof Dresler
Członek Rady Nadzorczej

Posiada dwudziestoletnie doświadczenie w bankowości oraz instytucjach rynku kapitałowego. Obecnie jest Partnerem i Wspólnikiem: BAAK- Biura Analiz Aplikacji Kredytowych Sp. z o.o. Sp. K. oraz Capitalia Sp. z o.o. SP. K. Jest także zaangażowany w FinTech ICRA oraz Insurance Group Service. Przez ponad 10 lat pracował w bankowości, nadzorując jako Wiceprezes Zarządu PKO Bank Polski S.A. w latach 2008-2011 obszar ryzyka i windykacji. Był również Przewodniczącym Komitetu ds. Zarządzania Aktywami i Pasywami oraz Przewodniczącym Komitetu Kredytowego Banku. W 2012 roku został odznaczony odznaką honorową Prezesa Narodowego Banku Polskiego „za zasługi dla Bankowości Rzeczpospolitej Polskiej”. Jako Dyrektor Zarządzający w Pekao S.A. nadzorował zarządzanie aktywami i pasywami. W latach 1996-2001 pracował w KDPW S.A. przy projekcie stworzenia systemu Zarządzania ryzykiem instrumentów pochodnych, wprowadzanych na Giełdę Papierów Wartościowych. Odbył staż m.in. w Spółce Depository Trust Company (Nowy Jork). Jest członkiem wielu organizacji, m.in. Global Association of Risk Professionals, Professional Risk Management International Association, Rady Programowej Akademii Liderów Rynku Kapitałowego (Fundacja 2065 im. Lesława A. Pagi) oraz Rady Fundacji na rzecz Standardów Doradztwa Finansowego EFPA Polska.


 

Andrzej Podsiadło
Członek Rady Nadzorczej

Jest absolwentem Szkoły Głównej Planowania i Statystyki gdzie na Wydziale Ekonomiki Produkcji obronił Doktorat. Swoją karierę rozpoczynał jako pracownik naukowy w Szkole Głównej Planowania i Statystyki (w Instytucie Rozwoju Gospodarczego i Katedrze Ekonomiki Przemysłu). W latach późniejszych jako Dyrektor Zespołu Analiz Gospodarczych a następnie jako Dyrektor Zespołu Polityki Ekonomicznej, współpracował z Komisją Planowania przy Radzie Ministrów. W latach 1989–1992 Pan Andrzej w Ministerstwie Finansów pełnił funkcję Podsekretarza Stanu a następnie Pierwszego Zastępcy Ministra. Współpracował również z Powszechnym Bankiem Handlowym GECOBANK S.A. (na stanowisku Prezesa Zarządu) oraz z Powszechną Kasą Oszczędności jako Wiceprezes Zarządu. W latach 1995-2001 pełnił funkcję Prezesa Zarządu w Powszechnym Banku Kredytowym S.A. natomiast w latach 2002-2007 –w Powszechnej Kasie Oszczędności sprawował funkcję Prezesa Zarządu. Pan Andrzej pełnił również funkcje Członka Rady Nadzorczej w PGNiG S.A., Przewodniczącego Rady Nadzorczej PKO TFI S.A., czy Prezesa Zarządu Głównego Polskiego Czerwonego Krzyża. We wcześniejszych latach zasiadał w Radach Nadzorczych takich Spółek jak: Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji „Warta” S.A., Polskie Koleje Państwowe, Powszechne Towarzystwo Emerytalne PBK S.A., Muzeum Narodowe w Warszawie, Bank Pocztowy. Górnośląski Bank Gospodarczy.