Rada Nadzorcza

Kamilla Sytek – Skonieczna
Przewodnicząca Rady Nadzorczej

KAMILLA SYTEK SKONIECZNA Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Ekspert ds. Finansów i rachunkowości przedsiębiorstw, od ponad sześciu lat Dyrektor Finansowy w spółkach zagranicznych mających swoje przedstawicielstwa w Polsce. W latach 1997–2000 Specjalista ds. Konsolidacji oraz Samodzielna Księgowa w grupie Hochtief Polska. Od 2000 do 2006 roku związana z Bridgestone Poland – jednym z największych inwestorów japońskich w Polsce.

W 2006 roku pełniła funkcję Kontrolera Finansowego w MCS Central Europe, a w 2007 roku awansowała na stanowisko Dyrektora Finansowego. Od grudnia 2011 roku związana z KETYS Investments Sp. z .o.o., gdzie pełni obowiązki związane z nadzorem nad polityką finansową spółek zależnych.

Ze względu na powiązania rodzinne z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce nie spełnia kryteriów niezależności wymienionych w ustawie  z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.

Dawid Pawłowski
Członek Rady Nadzorczej

Doświadczony menedżer, ex-KPMG, z ponad 20-letnim dorobkiem zawodowym zdobytym w wielu branżach (FinTech, Linie Lotnicze, FMCG, Pharma, Telco) na pozycjach regionalnych i globalnych (46 rynków). Jest doświadczonym liderem wielu transformacji cyfrowych, wnosił do organizacji połączenie wiedzy technicznej i biznesowej. Kieruje się filozofią pozytywności i myślenia lateralnego.

Obecnie pełni funkcję Chief Technology Officer (CTO) w spółce EPMAP Ltd posiadającej licencję pieniądza elektronicznego (tzw. EMI).

Zajmował m.in. stanowiska kierownicze w obszarze transformacji cyfrowej, rozwoju oprogramowania i nowych technologii w Grupie Carlsberg, IPF Digital, Polskich Liniach Lotniczych LOT, Avon Cosmetics, Johnson & Johnson, Abbott, KPMG i Orange. Jest absolwentem uczelni WIT, Akademii Leona Koźmińskiego oraz Szkoły Głównej Handlowej, gdzie ukończył studia MBA.

Spełnia kryteria niezależności wymienione w ustawie  z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym. Brak jest rzeczywistych i istotnych powiązań z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w spółce.

Paweł Zgliński
Członek Rady Nadzorczej

Jest radcą prawnym, absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Specjalizuje się w prawie handlowym, cywilnym oraz prawie autorskim. Na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza prowadzi wykłady z zakresu prawa autorskiego i prawa gospodarczego. Jest współautorem publikacji z zakresu prawa handlowego, także współorganizatorem i wykładowcą prezentacji i konferencji dotyczących m. in. restrukturyzacji spółek oraz problematyki działalności i odpowiedzialności członków zarządu. Ma bogate doświadczenie w zakresie przekształceń, połączeń i podziałów spółek, transakcjach zbycia przedsiębiorstw oraz złożonych procesów restrukturyzacji struktur holdingowych. W Kancelarii odpowiedzialny jest także za postępowania w sprawach rejestrowych.