Ważne linki

Giełda Papierów Wartościowych www.gpw.pl
New Connect www.newconnect.pl
Komisja Nadzoru Finansowego www.knf.gov.pl
Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. www.kdpw.pl
Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych www.seg.org.pl
Główny Urząd Statystyczny www.stat.gov.pl
Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych www.seg.org.pl
Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych www.sii.org.pl
Corporate Governance www.corp-gov.gpw.pl
Ministerstwo Finansów www.mofnet.gov.pl
Ministerstwo Gospodarki www.mg.gov.pl
AFORTI Exchange Sp. z o.o. www.afortiexchange.pl
AFORTI Collections S.A. www.aforticollections.pl
AFORTI Factor S.A. www.afortifactor.pl
AFORTI Factor Romania IFN S.A. www.afortifactor.ro
AFORTI PLC www.aforti.biz