Relacje inwestorskie

Zakładka Relacje Inwestorskie została stworzona z myślą o akcjonariuszach, inwestorach oraz analitykach rynku akcji, a także wszystkich osobach zainteresowanych obecnością Aforti Holding S.A. na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych NewConnect.

Aforti Holding S.A. zadebiutował na rynku NewConnect w sierpniu 2011 roku.

ANIMATOR AKCJI
Animatorem na Rynku NewConnect dla Aforti Holding S.A. od 21 lipca 2016 roku jest Dom Maklerski PKO Banku Polskiego.

Dane kontaktowe:
Dom Maklerski PKO Banku Polskiego
ul. Puławska 15
02-515 Warszawa

aforti-finance