Akcjonariat

Struktura akcjonariatu AFORTI Holding S.A. na dzień 09.06.2023 r.

 

 

Kapitał zakładowy AFORTI Holding S.A.