Akcjonariat

Struktura akcjonariatu AFORTI Holding S.A. na dzień 18.02.2022 r.

 

 

Kapitał zakładowy AFORTI Holding S.A.