Akcjonariat

Kapitał zakładowy AFORTI Holding S.A.

Struktura akcjonariatu AFORTI Holding S.A. na dzień 24.02.2021 r.