Akcjonariat

Kapitał zakładowy AFORTI Holding S.A.

akcje

Struktura akcjonariatu AFORTI Holding S.A. na dzień 23 czerwca 2020r. 

Akcjonariat - 23 czerwca

 

 

wykres_akcjonariat