Akcjonariat

Kapitał zakładowy AFORTI Holding S.A.

akcje

Struktura akcjonariatu AFORTI Holding S.A. na dzień 30.09.2020 r. 

akcjonariat pl

akcjonariat grafika pl