Akcjonariat

Kapitał zakładowy Aforti Holding S.A.AFH_Podział_kapitału_zakładowego

 

 

Struktura akcjonariatu Aforti Holding S.A.AFH_SA-tabela_2018-07-03

AFH_SA-diagram_03-07-2018