Akcjonariat

Kapitał zakładowy AFORTI Holding S.A.

akcje

Struktura akcjonariatu AFORTI Holding S.A. na dzień 18 sierpnia 2020r. 

akcjonariat pl

akcjonariat grafika pl