Akcjonariat

Kapitał zakładowy Aforti Holding S.A.

akcje

Struktura akcjonariatu Aforti Holding S.A.

akcjonariat

 

tabelka_new