Akcjonariat

Kapitał zakładowy AFORTI Holding S.A.

akcje

Struktura akcjonariatu AFORTI Holding S.A. na dzień 19.11.2020 r.