Akcjonariat

Kapitał zakładowy AFORTI Holding S.A.

akcje

Struktura akcjonariatu AFORTI Holding S.A. na dzień 15.01.2021 r.