Kalendarium inwestora

W 2022 roku Aforti Holding S.A. opublikuje finansowe raporty okresowe w następujących terminach:

RAPORTY KWARTALNE

Raportowany okres  – Termin publikacji raportu
IV kwartał 2021 r. – 14 lutego 2022 r.
I kwartał 2022 r. – 16 maja 2022 r.
II kwartał 2022 r. – 16 sierpnia 2022 r.
III kwartał 2022 r. – 14 listopada 2022 r.

RAPORT ROCZNY

Raportowany okres – Termin publikacji raportu
Rok obrotowy 2021 – 31 maja 2022 r.

OKRESY ZAMKNIĘTE

1) od 14 stycznia 2022 r. do 14 lutego 2022 r.
2) od 16 kwietnia 2022 r. do 16 maja 2022 r.
3) od 30 kwietnia 2022 r. do 31 maja 2022 r.
4) od 16 lipca 2022 r. do 16 sierpnia 2022 r.
5) od 14 października 2022 r. do 14 listopada 2022 r.

Okresy zamknięte obowiązują do chwili publikacji raportów okresowych