Kalendarium inwestora

W 2020 roku Aforti Holding S.A. opublikuje finansowe raporty okresowe w następujących terminach:

RAPORTY KWARTALNE

Raportowany okres  – Termin publikacji raportu
IV kwartał 2019 r. – 14 lutego 2020 r.
I kwartał 2020 r. – 15 maja 2020 r.
II kwartał 2020 r. – 14 sierpnia 2020 r.
III kwartał 2020 r. – 13 listopada 2020 r.

RAPORT ROCZNY

Raportowany okres – Termin publikacji raportu
Rok obrotowy 2019 – 29 maja 2020 r.

OKRESY ZAMKNIĘTE

1) od 15 stycznia 2020 r. do 14 lutego 2020 r.
2) od 15 kwietnia 2020 r. do 15 maja 2020 r.
3) od 29 kwietnia 2020 r. do 29 maja 2020 r.
4) od 15 lipca 2020 r. do 14 sierpnia 2020 r.
5) od 14 października 2020 r. do 13 listopada 2020 r.

Okresy zamknięte obowiązują do chwili publikacji raportów okresowych