Kalendarium inwestora

W 2021 roku Aforti Holding S.A. opublikuje finansowe raporty okresowe w następujących terminach:

RAPORTY KWARTALNE

Raportowany okres  – Termin publikacji raportu
IV kwartał 2020 r. – 15 lutego 2021 r.
I kwartał 2021 r. – 14 maja 2021 r.
II kwartał 2021 r. – 16 sierpnia 2021 r.
III kwartał 2021 r. – 15 listopada 2021 r.

RAPORT ROCZNY

Raportowany okres – Termin publikacji raportu
Rok obrotowy 2020 – 31 maja 2021 r.

OKRESY ZAMKNIĘTE

1) od 15 stycznia 2020 r. do 15 lutego 2021 r.
2) od 14 kwietnia 2020 r. do 14 maja 2021 r.
3) od 30 kwietnia 2020 r. do 31 maja 2021 r.
4) od 16 lipca 2020 r. do 16 sierpnia 2021 r.
5) od 15 października 2020 r. do 15 listopada 2021 r.

Okresy zamknięte obowiązują do chwili publikacji raportów okresowych