Kalendarium inwestora

W 2024 roku Aforti Holding S.A. opublikuje finansowe raporty okresowe w następujących terminach:

RAPORTY KWARTALNE

Raportowany okres  – Termin publikacji raportu
IV kwartał 2023 r. – 14 lutego 2024 r.
I kwartał 2024 r. – 15 maja 2024 r.
II kwartał 2024 r. – 14 sierpnia 2024 r.
III kwartał 2024 r. – 14 listopada 2024 r.

RAPORT ROCZNY

Raportowany okres – Termin publikacji raportu
Rok obrotowy 2023 – 31 maja 2024 r.

OKRESY ZAMKNIĘTE

1) od 14 stycznia 2024 r. do 14 lutego 2024 r.
2) od 15 kwietnia 2024 r. do 15 maja 2024 r.
3) od 30 kwietnia 2024 r. do 31 maja 2024 r.
4) od 14 lipca 2024 r. do 14 sierpnia 2024 r.
5) od 14 października 2024 r. do 14 listopada 2024 r.

Okresy zamknięte obowiązują do chwili publikacji raportów okresowych