Kalendarium inwestora

W 2023 roku Aforti Holding S.A. opublikuje finansowe raporty okresowe w następujących terminach:

RAPORTY KWARTALNE

Raportowany okres  – Termin publikacji raportu
IV kwartał 2022 r. – 14 lutego 2023 r.
I kwartał 2023 r. – 15 maja 2023 r.
II kwartał 2023 r. – 14 sierpnia 2023 r.
III kwartał 2023 r. – 14 listopada 2023 r.

RAPORT ROCZNY

Raportowany okres – Termin publikacji raportu
Rok obrotowy 2022 – 31 maja 2023 r.

OKRESY ZAMKNIĘTE

1) od 14 stycznia 2023 r. do 14 lutego 2023 r.
2) od 15 kwietnia 2023 r. do 15 maja 2023 r.
3) od 30 kwietnia 2023 r. do 31 maja 2023 r.
4) od 14 lipca 2023 r. do 14 sierpnia 2023 r.
5) od 14 października 2023 r. do 14 listopada 2023 r.

Okresy zamknięte obowiązują do chwili publikacji raportów okresowych