Kalendarium inwestora

W 2019 roku Aforti Holding S.A. opublikuje finansowe raporty okresowe w następujących terminach:

RAPORTY KWARTALNE

Raportowany okres  – Termin publikacji raportu
IV kwartał 2018 r. – 14 lutego 2019 r.
I kwartał 2019 r. – 15 maja 2019 r.
II kwartał 2019 r. – 14 sierpnia 2019 r.
III kwartał 2019 r. – 14 listopada 2019 r

RAPORT ROCZNY

Raportowany okres – Termin publikacji raportu
Rok obrotowy 2018 – 30 maja 2019 r.

OKRESY ZAMKNIĘTE

1) od 15 stycznia 2019 r. do 14 lutego 2019 r.
2) od 15 kwietnia 2019 r. do 15 maja 2019 r.
3) od 30 kwietnia 2019 r. do 30 maja 2019 r.
4) od 15 lipca 2019 r. do 14 sierpnia 2019 r.
5) od 15 października 2019 r. do 14 listopada 2019 r.

Okresy zamknięte obowiązują do chwili publikacji raportów okresowych