Kalendarium inwestora

W 2018 roku Aforti Holding S.A. opublikuje finansowe raporty okresowe w następujących terminach:

RAPORTY KWARTALNE

Raportowany okres  – Termin publikacji raportu
IV kwartał 2017 r. – 14 lutego 2018 r.
I kwartał 2018 r. – 15 maja 2018 r.
II kwartał 2018 r. – 14 sierpnia 2018 r.
III kwartał 2018 r. – 14 listopada 2018 r

RAPORT ROCZNY

Raportowany okres – Termin publikacji raportu
Rok obrotowy 2017 – 30 maja 2018 r.

OKRESY ZAMKNIĘTE

1) od 15 stycznia 2018 r. do 14 lutego 2018 r.
2) od 15 kwietnia 2018 r. do 15 maja 2018 r.
3) od 30 kwietnia 2018 r. do 30 maja 2018 r.
4) od 15 lipca 2018 r. do 14 sierpnia 2018 r.
5) od 15 października 2018 r. do 14 listopada 2018 r.

Okresy zamknięte obowiązują do chwili publikacji raportów okresowych