Podwyższenie kapitału zakładowego do 7 801 915 zł.

16 czerwca 2014r. nastąpiło podwyższenie kapitału zakładowego Aforti Holding S.A. w wyniku emisji 1.760.000  akcji zwykłych na okaziciela serii H objętych w ramach subskrypcji prywatnej.  Jednocześnie nastąpiła zmiana akcjonariatu spółki. Więcej informacji w zakładce Relacje inwestorskie.