Ruszyła publiczna emisja obligacji Aforti Holding S.A.

W dniu 1 czerwca 2015r ruszyła publiczna emisja zabezpieczonych obligacji Aforti Holding S.A.. Środki z emisji przeznaczone zostaną na rozwój działalności operacyjnej spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Aforti Holding S.A. Obligacje są obligacjami o okresie zapadalności 24 m-ce oraz oprocentowane w wysokości 8,5% p.a. (oprocentowanie stałe – niezmienne w całym okresie). Jest to kolejna emisja obligacji Grupy, która posiada kilkuletnie doświadczenie na rynku obligacji, w tym czasie wyemitowała kilka serii obligacji i wszystkie terminowo obsługiwała oraz wykupiła. Ponad 800 inwestorów zaufało Grupie obejmując wcześniejsze emisje obligacji. Aforti Holding S.A. to dynamicznie rozwijająca się Grupa Finansowa, której celem jest wyznaczanie nowych standardów kompleksowej obsługi klienta w zakresie finansów osobistych i finansów przedsiębiorstw. Swoje usługi opiera na wysoko wykwalifikowanej kadrze menadżerskiej oraz na najwyższych standardach profesjonalizmu i wiedzy eksperckiej. Przewaga konkurencyjna Grupy oparta jest na budowie długotrwałych relacji z Klientami. Oferta Grupy skierowana jest do przedsiębiorców i firm z sektora SME (małe i średnie przedsiębiorstwa). Osoby zainteresowane kontaktem w sprawie emisji obligacji prosimy o kliknięcie tutaj