Informacja o oczywistej omyłce pisarskiej w raporcie nr 22/2016 z 27.06.2016r. RB 23/2016

Zarząd Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”) niniejszym informuje, iż w Akcie Notarialnym Rep. A nr 7482/2016 z dnia 27 czerwca 2016 roku nastąpiła oczywista omyłka pisarska. W załączeniu przedstawiamy Akt Notarialny Rep. A nr 7519/2016 – protokół sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w wyżej wymienionym Akcie.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 7) Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO, Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.
Czytaj więcej