Dane operacyjne i sprzedażowe spółek zależnych Aforti Finance S.A. oraz Aforti Exchange Sp. z o.o. – wrzesień 2016 r. RB 44/2016

Zarząd Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie _dalej: „Emitent”_ niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości dane operacyjne i sprzedażowe spółek zależnych Aforti Finance S.A. oraz Aforti Exchange Sp. z o.o. za wrzesień 2016 roku.

Dane operacyjne i sprzedażowe Aforti Finance S.A. za wrzesień 2016:
Wartość udzielonych pożyczek przez Aforti Finance S.A. w raportowanym okresie wyniosła 231 tys. PLN.

Wartość złożonych wniosków wyniosła 2 681 tys. PLN, jest to wynik gorszy o ok. 2% w porównaniu do analogicznego okresu zeszłego roku. We wrześniu zostało złożonych 77 wniosków o pożyczkę, co stanowi wzrost o 5,48% w porównaniu do tego samego miesiąca poprzedniego roku.

Dane operacyjne i sprzedażowe Aforti Exchange Sp. z o.o. za wrzesień 2016:
Wartość obrotu na platformie wymiany walut we wrześniu wyniosła 2 810 tys. EUR i była wyższa o 110,19% w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku.

Tabela zawierająca dodatkowe dane raportowane za wrzesień 2016 wraz z danymi porównywalnymi znajduje się w załączniku do niniejszego raportu bieżącego.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.
Czytaj całość