Dane operacyjne i sprzedażowe spółek zależnych Aforti Finance S.A., Aforti Exchange Sp. z o.o. oraz Aforti Collections – październik 2016 r RB 51/2016

Zarząd Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie _dalej: „Emitent”_ niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości dane operacyjne i sprzedażowe spółek zależnych Aforti Finance S.A., Aforti Exchange Sp. z o.o. oraz Aforti Collections za październik 2016 roku.

Dane operacyjne i sprzedażowe Aforti Finance S.A. za październik 2016:

Wartość udzielonych pożyczek przez Aforti Finance S.A. w raportowanym okresie wyniosła 194,44 tys. PLN. W porównaniu do analogicznego okresu stanowi to wzrost o 224%.
Wartość złożonych wniosków wyniosła 1 308 tys. PLN, jest to wynik lepszy o 39% w porównaniu do analogicznego okresu zeszłego roku. W październiku zostało złożonych 39 wniosków o pożyczkę, co stanowi wzrost o 11% w porównaniu do tego samego miesiąca poprzedniego roku.

Dane operacyjne i sprzedażowe Aforti Exchange Sp. z o.o. za październik 2016:

Wartość obrotu na platformie wymiany walut w październiku wyniosła 2 891 tys. EUR i była wyższa o 8% w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku.

Dane operacyjne i sprzedażowe Aforti Collections S.A. za październik 2016:

Wartość nominalna zleceń windykacyjnych w październiku 2016 r. wyniosła 1 018 tys. zł. Liczba zleceń windykacyjnych wyniosła 659.

Z uwagi na to, iż podmiot Aforti Collections został zarejestrowany 5 października br. Zarząd Emitenta nie ma możliwości publikacji danych porównawczych. W przyszłych okresach dane porównawcze będą prezentowane m/m.

Tabela zawierająca dodatkowe dane raportowane za październik 2016 wraz z danymi porównywalnymi znajduje się w załączniku do niniejszego raportu bieżącego.

Podstawa prawna Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne
Czytaj całość