Dane operacyjne i sprzedażowe spółek zależnych Aforti Finance S.A., Aforti Exchange Sp. z o.o. oraz Aforti Collections – listopad 2016 r.

Zarząd Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości dane operacyjne i sprzedażowe spółek zależnych Aforti Finance S.A., Aforti Exchange Sp. z o.o. oraz Aforti Collections za listopad 2016 roku.

Dane operacyjne i sprzedażowe Aforti Finance S.A. za listopad 2016:

Wartość udzielonych pożyczek przez Aforti Finance S.A. w raportowanym okresie wyniosła 245 tys. PLN.
Wartość złożonych wniosków wyniosła 1 754 tys. PLN, jest to wynik lepszy o 277% w porównaniu do analogicznego okresu zeszłego roku. W listopadzie zostało złożonych 37 wniosków o pożyczkę, co stanowi wzrost o 147% w porównaniu do tego samego miesiąca poprzedniego roku.

Dane operacyjne i sprzedażowe Aforti Exchange Sp. z o.o. za listopad 2016:

Wartość obrotu na platformie wymiany walut w listopadzie wyniosła 3 095 tys. EUR i była wyższa o 43% w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku.

Dane operacyjne i sprzedażowe Aforti Collections S.A. za listopad 2016:

Wartość nominalna zleceń windykacyjnych w listopadzie 2016 r. wyniosła 7 335 tys. zł. Stanowi to wzrost o 621% w porównaniu do poprzedniego miesiąca. Liczba zleceń windykacyjnych wyniosła 3746 i była wyższa o 468% w porównaniu do października.
Z uwagi na to, iż podmiot Aforti Collections został zarejestrowany 5 października br. Zarząd Emitenta publikuje dane porównawcze m/m.
Tabela zawierająca dodatkowe dane raportowane za listopad 2016 wraz z danymi porównywalnymi znajduje się w załączniku do niniejszego raportu bieżącego.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Czytaj całość