Dane operacyjne i sprzedażowe spółek zależnych Aforti Finance S.A., Aforti Exchange Sp. z o.o. oraz Aforti Collections – styczeń 2017 r. RB 9/2017

Dane operacyjne i sprzedażowe spółek zależnych Aforti Finance S.A., Aforti Exchange Sp. z o.o. oraz Aforti Collections – styczeń 2017 r.
Treść raportu:
Zarząd Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości dane operacyjne i sprzedażowe spółek zależnych Aforti Finance S.A., Aforti Exchange Sp. z o.o. oraz Aforti Collections za styczeń 2017 roku.

Dane operacyjne i sprzedażowe Aforti Finance S.A. za styczeń 2017:
Wartość udzielonych pożyczek przez Aforti Finance S.A. w raportowanym okresie wyniosła 1 236,30 tys. PLN.

Wartość złożonych wniosków wyniosła 4 724,02 tys. PLN, jest to wynik lepszy o 949,78% w porównaniu do analogicznego okresu zeszłego roku. W styczniu zostało złożonych 107 wniosków o pożyczkę, co stanowi wzrost o 568,75% w porównaniu do tego samego miesiąca poprzedniego roku.

Dane operacyjne i sprzedażowe Aforti Exchange Sp. z o.o. za styczeń 2017:
Wartość obrotu na platformie wymiany walut w styczniu wyniosła 6 197,21 tys. EUR i była wyższa o 222,85% w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku.

Dane operacyjne i sprzedażowe Aforti Collections S.A. za styczeń 2017:
Wartość nominalna zleceń windykacyjnych w styczniu 2017 r. wyniosła 5 052,93 tys. zł. Stanowi to spadek o 59,65% w porównaniu do poprzedniego miesiąca. Liczba zleceń windykacyjnych wyniosła 5960 i była wyższa o 26,49% w porównaniu do grudnia 2016 r.

Z uwagi na to, iż podmiot Aforti Collections został zarejestrowany 5 października br. Zarząd Emitenta publikuje dane porównawcze m/m.

Tabela zawierająca dodatkowe dane raportowane za styczeń 2017 wraz z danymi porównywalnymi znajduje się w załączniku do niniejszego raportu bieżącego.

Czytaj Całość