Dane operacyjne i sprzedażowe spółek zależnych Aforti Finance S.A., Aforti Exchange Sp. z o.o. oraz Aforti Collections – luty 2017 r. RB 14/2017

Zarząd Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości dane operacyjne i sprzedażowe spółek zależnych Aforti Finance S.A., Aforti Exchange Sp. z o.o. oraz Aforti Collections za luty 2017 roku.

Dane operacyjne i sprzedażowe Aforti Finance S.A. za luty 2017:

Wartość udzielonych pożyczek przez Aforti Finance S.A. w raportowanym okresie wyniosła 1 648,44 tys. PLN.
Wartość złożonych wniosków wyniosła 6 409,65 tys. PLN, jest to wynik lepszy o 400,75% w porównaniu do analogicznego okresu zeszłego roku. W lutym zostało złożonych 162 wniosków o pożyczkę, co stanowi wzrost o 260,00% w porównaniu do tego samego miesiąca poprzedniego roku.

Dane operacyjne i sprzedażowe Aforti Exchange Sp. z o.o. za luty 2017:

Wartość obrotu na platformie wymiany walut w lutym wyniosła 4 038,88 tys. EUR i była wyższa o 261,95% w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku.

Dane operacyjne i sprzedażowe Aforti Collections S.A. za luty 2017:

Wartość nominalna zleceń windykacyjnych w lutym 2017 r. wyniosła 1 699,46 tys. zł. Stanowi to spadek o 66,37% w porównaniu do poprzedniego miesiąca. Liczba zleceń windykacyjnych wyniosła 2300 i była niższa o 61,41% w porównaniu do stycznia 2017 r.

Z uwagi na to, iż podmiot Aforti Collections został zarejestrowany 5 października br. Zarząd Emitenta publikuje dane porównawcze m/m.

Tabela zawierająca dodatkowe dane raportowane za luty 2017 wraz z danymi porównywalnymi znajduje się w załączniku do niniejszego raportu bieżącego.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Czytaj Całość