Dane operacyjne i sprzedażowe spółek zależnych Aforti Finance S.A., Aforti Exchange Sp. z o.o. oraz Aforti Collections – marzec 2017 r. RB 26/2017

Zarząd Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości dane operacyjne i sprzedażowe spółek zależnych Aforti Finance S.A., Aforti Exchange Sp. z o.o. oraz Aforti Collections za marzec 2017 roku.

Dane operacyjne i sprzedażowe Aforti Finance S.A. za marzec 2017:
Wartość udzielonych pożyczek przez Aforti Finance S.A. w raportowanym okresie wyniosła 1 621,51 tys. PLN. Stanowi to wzrost o 166,29% w porównaniu do marca 2016 r.

Wartość złożonych wniosków wyniosła 11 536,79 tys. PLN, jest to wynik lepszy o 351,56% w porównaniu do analogicznego okresu zeszłego roku. W marcu zostało złożonych 191 wniosków o pożyczkę, co stanowi wzrost o 180,88% w porównaniu do tego samego miesiąca poprzedniego roku.

Dane operacyjne i sprzedażowe Aforti Exchange Sp. z o.o. za marzec 2017:
Wartość obrotu na platformie wymiany walut w marcu wyniosła 5 405,35 tys. EUR i była wyższa o 130,64% w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku.

Dane operacyjne i sprzedażowe Aforti Collections S.A. za marzec 2017:
Wartość nominalna zleceń windykacyjnych w marcu 2017 r. wyniosła 4 491,31 tys. zł. Stanowi to wzrost o 164,28% w porównaniu do poprzedniego miesiąca. Liczba zleceń windykacyjnych wyniosła 5548 i była wyższa o 141,22% w porównaniu do lutego 2017 r.

Z uwagi na to, iż podmiot Aforti Collections został zarejestrowany 5 października br. Zarząd Emitenta publikuje dane porównawcze m/m.

Tabela zawierająca dodatkowe dane raportowane za marzec 2017 wraz z danymi porównywalnymi znajduje się w załączniku do niniejszego raportu bieżącego.

Czytaj więcej