Dane operacyjne i sprzedażowe spółek zależnych Aforti Finance S.A., Aforti Exchange Sp. z o.o. oraz Aforti Collections – kwiecień 2017r. RB 41/2017

Zarząd Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości dane operacyjne i sprzedażowe spółek zależnych Aforti Finance S.A., Aforti Exchange Sp. z o.o. oraz Aforti Collections za kwiecień 2017 roku.

Dane operacyjne i sprzedażowe Aforti Finance S.A. za kwiecień 2017:
Wartość udzielonych pożyczek przez Aforti Finance S.A. w raportowanym okresie wyniosła 2 416,50 tys. PLN. Stanowi to wzrost o 712,26% w porównaniu do kwietnia 2016 r.

Wartość złożonych wniosków wyniosła 10 872,90 tys. PLN, jest to wynik lepszy o 490,92% w porównaniu do analogicznego okresu zeszłego roku. W kwietniu zostało złożonych 144 wniosków o pożyczkę, co stanowi wzrost o 213,04% w porównaniu do tego samego miesiąca poprzedniego roku.

Dane operacyjne i sprzedażowe Aforti Exchange Sp. z o.o. za kwiecień 2017:
Wartość obrotu na platformie wymiany walut w kwietniu wyniosła 4 892,73 tys. EUR i była wyższa o 114,35% w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku.

Dane operacyjne i sprzedażowe Aforti Collections S.A. za kwiecień 2017:
Wartość nominalna zleceń windykacyjnych w kwietniu 2017 r. wyniosła 76,27 tys. zł. Stanowi to spadek o 98,30% w porównaniu do poprzedniego miesiąca. Liczba zleceń windykacyjnych wyniosła 77 i była niższa o 98,61% w porównaniu do marca 2017 r.

Wynik osiągnięty przez Aforti Collections jest efektem zakupu pierwszych pakietów wierzytelności w poprzednim miesiącu oraz koncentracji na ich odzysku. Obecne działania są poświęcone budowie sieci sprzedaży która startuje od maja 2017 r.

Z uwagi na to, iż podmiot Aforti Collections został zarejestrowany 5 października br. Zarząd Emitenta publikuje dane porównawcze m/m.

Tabela zawierająca dodatkowe dane raportowane za kwiecień 2017 wraz z danymi porównywalnymi znajduje się w załączniku do niniejszego raportu bieżącego.

Czytaj więcej