Dane operacyjne i sprzedażowe spółek zależnych Aforti Finance S.A., Aforti Exchange Sp. z o.o. oraz Aforti Collections S.A. – czerwiec 2017 r. RB 66/2017

Zarząd Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości dane operacyjne i sprzedażowe spółek zależnych Aforti Finance S.A., Aforti Exchange Sp. z o.o. oraz Aforti Collections S.A. za czerwiec 2017 roku.

Dane operacyjne i sprzedażowe Aforti Finance S.A. za czerwiec 2017:
Wartość udzielonych pożyczek przez Aforti Finance S.A. w raportowanym okresie wyniosła 3 425,23 tys. PLN. Stanowi to wzrost o 602,20% w porównaniu do czerwca 2016 r.

Wartość złożonych wniosków wyniosła 15 347,39 tys. PLN, jest to wynik lepszy o 507,80% w porównaniu do analogicznego okresu zeszłego roku. W czerwcu zostało złożonych 190 wniosków o pożyczkę, co stanowi wzrost o 233,33% w porównaniu do tego samego miesiąca poprzedniego roku.

Dane operacyjne i sprzedażowe Aforti Exchange Sp. z o.o. za czerwiec 2017:
Wartość obrotu na platformie wymiany walut w czerwcu wyniosła 5 643,83 tys. EUR i była wyższa o 200,54% w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku.

Dane operacyjne i sprzedażowe Aforti Collections S.A. za czerwiec 2017:
Wartość nominalna zleceń windykacyjnych w czerwcu 2017 r. wyniosła 1 336,21 tys. PLN. Stanowi to spadek o 8,89% w porównaniu do poprzedniego miesiąca tego roku. Liczba zleceń windykacyjnych wyniosła 416 i była wyższa o 17,18% w porównaniu do maja 2017 r.

Z uwagi na to, iż podmiot Aforti Collections został zarejestrowany 5 października 2016 r. Zarząd Emitenta publikuje dane porównawcze m/m.

Tabela zawierająca dodatkowe dane raportowane za czerwiec 2017 wraz z danymi porównywalnymi znajduje się w załączniku do niniejszego raportu bieżącego.

Czytaj Więcej

Zobacz załącznik