Dane operacyjne i sprzedażowe spółek zależnych Aforti Finance S.A., Aforti Exchange Sp. z o.o. oraz Aforti Collections S.A. – lipiec 2017 RB 72/2017

Zarząd Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości dane operacyjne i sprzedażowe spółek zależnych Aforti Finance S.A., Aforti Exchange Sp. z o.o. oraz Aforti Collections S.A. za lipiec 2017 roku.

Dane operacyjne i sprzedażowe Aforti Finance S.A. za lipiec 2017:
Wartość udzielonych pożyczek przez Aforti Finance S.A. w raportowanym okresie wyniosła 3 435,83 tys. PLN. Stanowi to wzrost o 1 253,92% w porównaniu do lipca 2016 r.

Wartość złożonych wniosków wyniosła 20 731,10 tys. PLN, jest to wynik lepszy o 943,59% w porównaniu do analogicznego okresu zeszłego roku. W lipcu zostało złożonych 217 wniosków o pożyczkę, co stanowi wzrost o 342,86% w porównaniu do tego samego miesiąca poprzedniego roku.

Dane operacyjne i sprzedażowe Aforti Exchange Sp. z o.o. za lipiec 2017:
Wartość obrotu na platformie wymiany walut w lipcu wyniosła 5 450,84 tys. EUR i była wyższa o 195,99% w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku.

Dane operacyjne i sprzedażowe Aforti Collections S.A. za lipiec 2017:
Wartość nominalna zleceń windykacyjnych w lipcu 2017 r. wyniosła 1 622,80 tys. PLN. Stanowi to wzrost o 21,45% w porównaniu do poprzedniego miesiąca tego roku. Liczba zleceń windykacyjnych wyniosła 253 i była niższa o 39,18% w porównaniu do czerwca 2017 r.

Z uwagi na to, iż podmiot Aforti Collections został zarejestrowany 5 października 2016 r. Zarząd Emitenta publikuje dane porównawcze m/m.

Tabela zawierająca dodatkowe dane raportowane za lipiec 2017 wraz z danymi porównywalnymi znajduje się w załączniku do niniejszego raportu bieżącego.

Czytaj więcej