Grupa AFORTI pomyślnie rozpoczęła drugie półrocze 2018

Spółki zależne Aforti Holding S.A., notowanego na rynku NewConnect podmiotu dominującego Grupy Kapitałowej, świadczącej usługi finansowe dla sektora MŚP, przedstawiły szacunkowe wyniki operacyjno-sprzedażowe za lipiec 2018 roku. Grupa Aforti pomyślnie rozpoczęła drugą połowę roku.

Od początku roku do końca lipca Aforti Finance S.A. udzieliła przedsiębiorcom 347 pożyczek (więcej o 35,55 proc. rok-do-roku ) o łącznej wartości 36,05 mln zł, co oznacza wzrost rok do roku o 109,09 proc.. Jednocześnie, o pożyczkę ubiegało się 2 347 przedsiębiorców (wzrost o 100,61 proc.) składając wnioski na łączną kwotę ponad 293,97 mln zł (wzrost o 246,70 proc.).
„W lipcu wystartowaliśmy z telewizyjną kampanią reklamową. Już po pierwszym miesiącu wyświetlania spotu, zaobserwowaliśmy zdecydowany wzrost w liczbie wniosków pożyczkowych. Obserwujemy istotne zapotrzebowanie rodzimych przedsiębiorców na szybki dostęp do kapitału na rozwój. Mogę z pełnym przekonaniem ocenić, że rynek pożyczek pozabankowych będzie nadal rósł z uwagi na niezmiennie wysokie koszty prowadzenia działalności gospodarczej, związane z utrzymaniem pracowników, produkcją, podatkami i należnościami społecznymi.” – mówi Klaudiusz Sytek, Prezes Zarządu Aforti Holding S.A.

Prowadząca internetową platformę wymiany walut Aforti Exchange S.A. w ostatnich miesiącach bije kolejne rekordy. Od początku 2018 roku polscy klienci Spółki dokonali transakcji wymiany o wartości ponad 131,15 mln euro, co stanowi wzrost o 240,66 proc. wobec 2017 roku.

Jednocześnie Aforti Exchange Romania S.A. w tym samym okresie zanotowała obrót w wysokości 24,68 mln euro.
„Obroty Aforti Exchange zarówno w Polsce, jak i Rumunii rosną z miesiąca na miesiąc. Stale pozyskujemy nowych Klientów. Aktualnie staramy się szerzej przedstawić naszą działalność na rynku rumuńskim, prowadząc aktywne działania związane np. z obecnością naszego brandu w rumuńskich mediach.– mówi Klaudiusz Sytek, Prezes Zarządu Aforti Holding S.A.

Spółka windykacyjna Aforti Collections S.A. na koniec lipca br. miała w swoim portfelu 1 355 zleceń, których łączna wartość nominalna wynosiła 10,12 mln zł i była niższa o 36,83 proc. wobec roku poprzedniego.
„W lipcu pozyskaliśmy kolejnych 8 istotnych zleceń. Zdecydowaliśmy się także przebudować naszą strukturę wewnętrzną w celu zwiększenia efektywności naszych działań. Należy pamiętać o tym, że zgodnie z tym co komunikowaliśmy wraz z początkiem roku, nasza polityka związana z przyjmowaniem zleceń uległa zmianie, dlatego jeszcze przez pewien okres wyniki rok do roku będą wykazywać tendencję spadkową. Wkrótce ten trend powinien się odwrócić.” – mówi Klaudiusz Sytek

Najmłodsza w Grupie, ale prężnie rozwijająca się spółka Aforti Factor S.A., działająca w segmencie faktoringowym, do końca lipca 2018 r. sfinansowała wierzytelności w wysokości blisko 10,86 mln złotych.
„Stopniowo zwiększamy skalę działalności m.in. poprzez działania edukacyjne, które są wartością dodaną dla naszych Klientów, a także stanowią element popularyzacji samej usługi wśród przedsiębiorców, jako alternatywy dla innych usług związanych ze wsparciem finansowym firm z sektora MSP. Rynek faktoringu rośnie dynamicznie –  już ponad 15 tys. firm korzysta z tej usługi, widząc w niej możliwość zabezpieczenia odpowiedniego poziomu płynności finansowej, a także traktując tą usługę jako możliwość inwestycji w rozwój swojego biznesu ”– mówi Prezes Zarządu Aforti Holding S.A.