Terminowy wykup obligacji serii M18 RB 85/2018

Zarząd Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”, „Emitent”) niniejszym informuje, iż w dniu 29 sierpnia 2018 roku zgodnie z Warunkami Emisji, które stanowiły załącznik do Uchwały nr 02/16/08/2016 z dnia 16 sierpnia 2016 r., dokonał wykupu 665 szt. Obligacji serii M18 celem ich umorzenia.

Podstawa prawna: §3 ust. 1 pkt 6 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”

Czytaj więcej