RB ESPI 52/2020 – Zawiadomienie o transakcjach osób pełniących obowiązki zarządcze

Zarząd spółki Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie  (dalej: „Spółka”, „Emitent”) niniejszym informuje, iż w dniu 7 września 2020 r. do Spółki wpłynęło zawiadomienie o transakcjach osoby  pełniącej w Spółce obowiązki zarządcze.

Zawiadomienie złożył Prezes Zarządu Spółki.

Przedmiotowe zawiadomienia Emitent załączył do niniejszego raportu.

Podstawa prawna:

Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze

ZAŁĄCZNIK

Czytaj więcej