RB ESPI 60/2020 – Zawiadomienie o transakcjach osób blisko związanych z osobami pełniącymi obowiązki zarządcze

Zarząd spółki Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”, „Emitent”) niniejszym informuje, iż w dniu 30 września 2020 r. do Spółki wpłynęło zawiadomienie o transakcjach osoby blisko związanej z osobą pełniącą w Spółce obowiązki zarządcze.

Zawiadomienie złożyła spółka Aforti Capital sp. z o.o.

Przedmiotowe zawiadomienia Emitent załączył do niniejszego raportu.

Podstawa prawna:
Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze

ZAŁĄCZNIK

Czytaj więcej